Nu is ook kruispunt Ruyven aan de beurt

De rotonde bij Ruyven wordt omgebouwd tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten.

Het onderhoud aan de provinciale weg N470 schiet aardig op. Over een paar weken begint een van de meest in het oog springende onderdelen van het werk: het ombouwen van de rotonde bij bedrijventerrein Ruyven en de wijk Emerald. Dat is nodig omdat de rotonde al geruime tijd het vele verkeer niet meer aan kan.

Door van de rotonde een kruispunt met verkeerslichten te maken verbetert de doorstroming, verwachten de gemeente en de provincie.

Geluidoverlast

Bewoners van de Delfgauwse wijk Emerald maken zich al een tijdje zorgen over de gevolgen van de operatie. Zij zijn bang dat de geluidoverlast die ze van de provinciale weg ervaren, alleen maar verder zal toenemen. De provincie heeft naar de bezorgde reacties geluisterd. Er komen geluidschermen bovenop het talud langs de weg dat al was aangebracht tegen geluidhinder. Vanaf het kruispunt komt er zelfs een extra geluidscherm een stukje de wijk in, richting Zuidpoldersingel.

Ook een klein eindje verderop, op de plek waar de N470 via een tunnel onder de Zuideindseweg door gaat, worden maatregelen genomen om het geluid van het verkeer tegen te gaan. Aannemer Boskalis brengt een innovatieve isolatie in de tunnel aan, die ervoor zorgt dat de geluidssterkte in de tunnel wordt gehalveerd.

De werkzaamheden aan de rotonde bij Ruyven worden uitgevoerd van 14 oktober tot en met 2 november. Veel werk wordt ’s nacht uitgevoerd, maar er zullen toch zo nu en dan afsluitingen en omleidingen nodig zijn.

Informatie voor bewoners

De provincie, de aannemer en het ingenieursbureau dat de plannen heeft uitgewerkt houden op dinsdag 24 september tussen 19 en 21 uur een informatiebijeenkomst in welzijnscentrum De Kiezel aan de Laan der Zeven Linden 175 in Delfgauw. De bewoners van Emerald en andere betrokkenen krijgen daar informatie over de planning van de werkzaamheden en kunnen ook al hun vragen stellen.

Aanmelden is niet nodig. Iedereen kan tijdens de bijeenkomst gewoon binnenlopen.

Meer informatie over de renovatie van de N470 en de planning van de werkzaamheden is te vinden op deze website.

Zo wordt het kruispunt in de nieuwe situatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *