Onderzoek: Beweegt u wel genoeg?

Sportleiders van Team4Talent doen er al veel aan om de jeugd in beweging te krijgen.

Bijna driekwart van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp voldoet niet aan de norm voor gezond bewegen. Van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een op de drie overgewicht en nog eens een op de drie inwoners beweegt onvoldoende. Dat geldt met name voor mensen van 55 jaar en ouder.

Die cijfers, uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2016-2020, tonen aan dat aandacht voor sport en bewegen en voor een gezondere leefstijl van groot belang is. Daarom toonde de gemeente eind vorig jaar nogal wat ambitie in een nota over sport en bewegen. Zoveel mogelijk inwoners moeten meedoen en vooral de mensen die bij sport figuurlijk aan de kant staan worden op allerlei manieren gestimuleerd om hun leefstijl op dit punt aan te passen.

Onderzoek 

Om nog eens goed in kaart te brengen hoeveel bewoners van de dorpen actief zijn op het gebied van sport en bewegen voert het Team Sportservice Zuid-Holland binnenkort een onderzoek uit. Een willekeurig geselecteerde groep inwoners krijgt het verzoek om aan dat onderzoek mee te werken. De resultaten zullen worden gebruikt om het gemeentelijke sportbeleid verder aan te scherpen.

De gemeente zou graag zien dat de sportverenigingen zich, samen met onderwijs en maatschappelijke organisaties, meer inzetten om burgers meer aan het bewegen te krijgen. Voor de jeugd wordt al veel gedaan via de sportfunctionarissen van Team4Talent. Voor oudere inwoners zijn twee beweegcoaches actief die zich vooral inzetten voor kwetsbare groepen.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *