Onderzoek: Geen behoefte aan vmbo

Veel raadsleden hielden enkele jaren geleden een pleidooi voor een vmbo-school, vooral gericht op praktijkonderwijs.

Er is ruim voldoende capaciteit op de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, ook op het gebied van vmbo. Aan een nieuwe vmbo-school in Pijnacker-Nootdorp is dan ook geen behoefte. Dat is de conclusie van een onderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van onderwijs, zorg, sport en welzijn.

De discussie over zo’n vmbo-school, die enkele jaren geleden in alle hevigheid werd gevoerd, komt daarmee definitief tot een einde. B & W nemen de conclusies van het onderzoek over en zien geen reden om er verder een vervolg aan te geven.

Er is in de regio wél behoefte aan uitbreiding van praktijkonderwijs, maar Pijnacker-Nootdorp is niet de meest ideale plek voor een nieuwe school op dat gebied, omdat tweederde van de leerlingen van elders zouden moeten komen. Uit de eigen gemeente volgen maar 65 leerlingen praktijkonderwijs (cijfer uit 2018).

Grote behoefte

De wens om vmbo-onderwijs in de eigen gemeente te kunnen aanbieden speelde tijdens de vorige raadsperiode. Uit een enquête onder ouders en leerlingen van basisscholen in de gemeente bleek destijds dat er grote behoefte was aan zo’n voorziening. Ook in de gemeenteraad was er enthousiasme voor een vmbo-school voor de basis en kaderberoepsgerichte leerweg. Toenmalig wethouder van Onderwijs José van Egmond ontwikkelde het plan om zo’n school te vestigen op de zogenaamde brandweerlocatie in Nootdorp, als dépendance het Montaigne Lyceum in Ypenburg.

De nieuwe school kwam er uiteindelijk niet, omdat omwonenden van de brandweerkazerne massaal te hoop liepen tegen de plannen. De opvolger van Van Egmond, wethouder Bob van der Deijl, zocht eind 2017 nog wel naar een andere locatie in de gemeente, maar dat leverde niets op.

Voldoende aanbod

Tijdens de onderhandelingen over het Hoofdlijnenakkoord aan het begin van de huidige raadsperiode spraken de fracties af toch maar eens een gedegen onderzoek te doen of er überhaupt wel behoefte was aan zo’n nieuwe vmbo-school in de gemeente. Dat onderzoek ligt er nu en de conclusie is duidelijk: er is ruim voldoende aanbod van dit type onderwijs in de regio.

Uit de analyse blijkt ook dat de capaciteit van het Stanislascollege in Pijnacker onder druk staat: deze school heeft wel degelijk behoefte aan uitbreiding. Maar dat was al eerder bekend. Eind vorig jaar is al een besluit genomen over uitbreiding van het schoolgebouw tegenover sportpark De Groene Wijdte. Die plannen worden momenteel uitgewerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *