Onderzoek naar afname van pgb

Minder inwoners van Pijnacker-Nootdorp maken gebruik van het persoonsgeboden budget. De Wmo-raad vraagt zich af hoe dat komt.

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp vindt het een goed idee om te onderzoeken hoe het komt dat het aantal inwoners met een pgb in de gemeente in de afgelopen jaren is gedaald. Volgens de Wmo-raad is het gebruik van het persoonsgebonden budget in Pijnacker-Nootdorp sinds 2015 zeer sterk afgenomen. Ook het aantal cliënten is volgens de raad sterk teruggelopen.

In een advies aan het college en de gemeenteraad over een wijziging in de pgb-tarieven had de Wmo-raad zich afgevraagd of deze tendens ook bij andere gemeenten te zien is, en of het een gevolg zou kunnen zijn van een ontmoedigingsbeleid door de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Geen ontmoediging

Dat laatste is niet het geval, schrijven B & W in een reactie op het advies van de Wmo-raad. “Het is niet de bedoeling dat de inwoners worden ontmoedigd in hun keuze voor het pgb.” Een verklaring zou wel kunnen zijn dat veel vroegere pgb-aanbieders een contract met de gemeente hebben gesloten voor hulp in natura. Ook is de keuzevrijheid van inwoners toegenomen over de manier waarop hulp wordt georganiseerd.

De gemeenteraad spreekt in januari over de tarieven voor het persoonsgebonden budget. Dan zal de afname van het aantal gebruikers van het pgb vermoedelijk ook aan de orde komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *