Onderzoek naar andere VMBO-locatie

Wethouder Bob van der Deijl (onderwijs) is ‘achter de schermen’ en ‘als vingeroefening’ bezig om te onderzoeken of in Nootdorp toch nog een andere locatie te vinden is voor de VMBO-school, die het Montaigne Lyceum als dépendance zou willen vestigen. Die mededeling deed de wethouder al tijdens de beeldvormende vergadering over de gemeentebegroting, en daarover wilden verschillende raadsleden dinsdagavond, tijdens de besluitvorming over die begroting, meer weten. Maar veel meer bijzonderheden kon de wethouder nog niet geven.

Voor de zomer wees de meerderheid van de gemeenteraad de zogenaamde brandweerlocatie in Nootdorp af als mogelijke plek voor een VMBO-school, vooral door het verzet van omwonenden van die plek. Maar het was wel helder dat de gemeenteraad die school eigenlijk graag had gewild: een wens die door de raad al veel eerder was uitgesproken. De locatie, die als enige door het college was voorgesteld, bleek echter het struikelblok. Na het afwijzen van het voorstel maakte toenmalig wethouder José van Egmond duidelijk dat daarmee de komst van de VMBO-school in Nootdorp definitief van de baan was.

Peilen

Van der Deijl wilde zich na het overnemen van de onderwijsportefeuille daar niet voetstoots bij neerleggen. Daarom is hij voorzichtig aan het peilen of er toch nog mogelijkheden zijn voor vestiging van de school op een andere plek in Nootdorp, liet hij dinsdag opnieuw weten in de vergadering van de gemeenteraad.

In de vergadering ontstond wel wat verwarring over de vraag of de vestiging van de dépendance van het Montaigne nou wel of niet is opgenomen in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO), waarover overeenstemming moet zijn bij de schoolbesturen in de regio. De wens van Lucas Onderwijs, de bestuurder van het Montaigne, om die school in Nootdorp te vestigen is wel in het RPO genoemd, maar dat betekent niet dat de andere schoolbesturen het ermee eens zijn dat die vestiging in Nootdorp er ook komt.

Los van de opvattingen van de andere schoolbesturen is het vestigen van een tijdelijke dépendance binnen 3 kilometer van het Montaigne Lyceum in Ypenburg wettelijk gezien mogelijk. De wethouder zegde toe dat hij de raad nog in deze raadsperiode zal informeren of zijn onderzoek-achter-de-schermen een locatie oplevert die wel haalbaar zou kunnen zijn.

De fracties van Eerlijk Alternatief, D66 en PvdA hebben al laten weten dat ze in de komende tijd nog dieper in de materie willen duiken.

 

De zogenaamde brandweerlocatie in Nootdorp werd eerder door de gemeenteraad afgewezen. Maar misschien is er in Nootdorp nog een andere plek te vinden voor de VMBO-school. Wethouder Van der Deijl is dat aan het onderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *