Onderzoek naar tijdelijke flexwoningen

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn al tijdelijke flexwoningen, zoals hier in Houten. (Foto: Cobouw)

Pijnacker-Nootdorp gaat op zoek naar locaties voor tijdelijke en flexibele woningen, die vooral bedoeld zijn voor mensen die snel aan woonruimte moeten worden geholpen. Zulke flexwoningen kunnen een oplossing zijn voor bijvoorbeeld starters, mantelzorgers die tijdelijk op een andere plek moeten wonen, statushouders en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

Het college werd opgeroepen om de mogelijkheden voor zulke flexwoningen te onderzoeken in een motie die dinsdagavond werd ingediend door de fracties van CDA en Eerlijk Alternatief. Volgens raadslid Volkers is het bouwen van zulke tijdelijke woningen vooral bedoeld om de hoge druk op de bestaande woningen te verminderen.

Volgens de indieners van de motie staan initiatiefnemers te springen met dergelijke flexibele woonconcepten aan de slag te gaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft er een stimuleringsregeling voor ingesteld.

De motie werd dinsdagavond unaniem aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *