Online presentatie

In de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 2 juni gaf Floor Marree, projectleider Ontwikkeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, een uitgebreide presentatie van de plannen rond het Hart van Nootdorp. Deze presentatie is hier terug te zien.

Op donderdag 11 juni volgt de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad waarin het Hart van Nootdorp op de agenda staat. De raadsleden discussiëren dan onderling en met de collegeleden over het plan, zodat ze kunnen komen tot een standpunt.

Een week later, op donderdag 18 juni, volgt dan de besluitvormende vergadering van de raad. Dan kunnen fracties die daar behoefte aan hebben nog wijzigingsvoorstellen (amendementen) indienen en uiteindeljk wordt de Nota van Uitgangspunten door de raad vastgesteld.

Ook de oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen van de gemeenteraad beginnen om acht uur ’s avonds en zijn via de livestream voor het publiek te volgen. De gemeenteraad vergadert in deze periode op afstand, dus via een videoverbinding vanuit eigen huis.