Onrust over nieuw afvalcontract

De reactie van enkele commerciële verwerkers van huishoudelijk afval en grof vuil in de richting van de zes Avalex-gemeenten heeft in de afgelopen dagen nogal wat onrust opgeleverd. De afvalbedrijven laten in brieven aan de gemeenteraden weten dat ze een eenzijdig beeld voorgespiegeld hebben gekregen over het voorstel om aandeelhouder te worden van afvalverwerker HVC.

Een van de commerciële aanbieders, EEW, vindt dat de informatie die de gemeenteraden hebben gekregen, sterk sturend is in de richting van één uitkomst. De informatie zou op cruciale punten onvolledig zijn, onjuist en niet actueel.

De discussie heeft te maken met de nieuwe contracten die Avalex moet sluiten voor de verwerking van het huishoudelijk afval na 1 januari 2022. Er zijn twee opties: door middel van een Europese aanbesteding in zee gaan met een commerciële verwerker, óf aandeelhouders worden van het overheidsbedrijf HVC. Voor dat laatste heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp inmiddels gekozen. De andere vijf Avalex-gemeenten moeten dat besluit nog nemen.

Hoogste tarief

EEW beweert dat de heffing die de inwoners moeten betalen voor het ophalen en verwerken van hun huisvuil voor enkele van de gemeenten ‘onvermijdelijk’ het hoogste van heel Nederland zal worden als men met HVC in zee gaat. Dat komt volgens het bedrijf omdat het tarief voor de verwerking van het restafval al geruime tijd veel lager is dan de bedragen die worden genoemd in het rapport van KplusV, het extern onderzoeksbureau dat voor de Avalex-gemeenten het voorwerk heeft gedaan voor de besluitvorming. Ook het Rotterdamse afvalbedrijf AVR vindt dat het onderzoeksrapport een te eenzijdig beeld geeft van de markttarieven.

Het onderzoeksbureau maakte een totaal andere berekening. Volgens KplusV zou de afvalstoffenheffing in Pijnacker-Nootdorp door de overstap naar HVC slechts licht stijgen, met € 6,50 per jaar.

Onderste steen

Janno Meijer

De fractie van het CDA in Pijnacker-Nootdorp heeft inmiddels twee series schriftelijke vragen gedeponeerd bij het college van B & W. Janno Meijer van het CDA wil opheldering over de zaak. “Ik zeg niet dat we als raad het besluit hebben genomen op basis van onjuiste informatie, want dat staat nog niet vast. Maar als het klopt wat de bedrijven zeggen over de tarieven, dan is dat wel reden om er opnieuw naar te kijken. Ik wil in elk geval de onderste steen boven. Het is maar goed dat de vijf andere gemeenteraden nog een besluit moeten nemen. Het gaat alleen door als alle gemeenten er achter staan.”

Ook in andere raadsfracties zijn al wenkbrauwen gefronst over de kwestie. Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) is benieuwd naar de beantwoording van de raadsvragen. “Als er nieuwe informatie is die niet in het onderzoeksrapport staat, dan is dat wel aanleiding om er opnieuw naar te kijken”, zegt hij. Minderhoud denkt dat bij de onduidelijkheid over de tarieven een grote rol speelt dat er in Nederland eigenlijk sprake is van een afvaltekort. “Er wordt door bedrijven als het ware gevochten om afval, daardoor gaat de prijs omlaag.”

Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief) heeft wel vertrouwen in de berekening van de tarieven door het onderzoeksbureau en door Avalex. Ook vraagt ze zich af waarom de AVR zo negatief heeft gereageerd. “Die zitten eigenlijk al vol; zitten die dan te wachten op ons restafval, waar maar heel weinig pmd in zit? Want dat is hun verdienmodel.”

Niet verrassend

Verantwoordelijk wethouder Peter Hennevanger, die ook bestuurslid is van Avalex, kijkt niet op van de brieven van de twee commerciële afvalverwerkers. “Het is niet raar dat belanghebbende partijen reageren op de kwestie. Ook de inhoud vind ik niet zo verrassend. Prijzen kunnen fluctueren, je weet pas op het moment van aanbesteden wat er definitief uitkomt. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die er wat van schrikken.”

Volgens de wethouder is de afweging die in de gemeenteraad is gemaakt, zorgvuldig geweest. “Wat ik wel ongelukkig vind is dat de reactie van de bedrijven nu pas komt, nadat in Pijnacker-Nootdorp al de keuze is gemaakt. We hebben in oktober in de raad al een discussie gehad over dit onderwerp, waarbij de vraag aan de orde was of we de optie van HVC verder zouden onderzoeken. Als die andere partijen toen hadden gereageerd, dan had het voor meer rust gezorgd in het debat.”

Hennevanger is inmiddels bezig met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA. Hij laat de opmerkingen van EEW en AVR over de verwerkingstarieven nog eens goed bekijken door het onderzoeksbureau KplusV, dat volgens hem veel ervaring heeft met dit soort processen. “Wat daar uitkomt zullen we zeker met de gemeenteraad delen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *