Oostelijke Randweg kan afgemaakt

Met een uitspraak van de Hoge Raad is de laatste belemmering voor de aanleg van de Oostelijke Randweg in Pijnacker weggenomen. De gemeente krijgt door onteigening het laatste stuk grond in handen dat voor de aanleg van de weg nog nodig was.

Het gaat om een perceel bij de Hoogseweg, waarvan de eigenaar en de gemeente het via minnelijke schikking niet eens konden worden over het te betalen bedrag.

De schadeloosstelling wordt nu bepaald door onafhankelijk deskundigen. Wel betaalt de gemeente alvast een voorschot van ruim 1,1 miljoen euro aan de tuinder. In de tussentijd komen de gronden al beschikbaar voor de gemeente. Er kan dan ook worden begonnen met de voorbereidingen voor het slopen van de tuinbouwkas op het stuk grond.

FES-Oostland

Als die sloop is afgerond kan worden begonnen met de aanleg van dit gedeelte van de Oostelijke Randweg. Die komt tussen de N470 en de Katwijkerlaan en vormt een betere ontsluiting voor de ondernemers in het tuinbouwgebied FES-Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook de bewoners van Ackerswoude in Pijnacker kunnen er gebruik van gebruik maken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *