Op weg naar 60.000 inwoners

Hoe ver kan en moet Pijnacker-Nootdorp in de komende jaren nog uitgroeien? Over dat onderwerp wordt de komende tijd een stevige discussie gevoerd.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp groeit gestaag door in de richting van 60.000 inwoners. De verwachting is dat dit aantal over een jaar of vijf zal zijn bereikt, als alle lopende bouwprojecten klaar zijn en nog enkele kleinere plannen zijn gerealiseerd. Of en op welke manier de gemeente daarna nóg groter zou moeten worden, daar wil het gemeentebestuur in de komende tijd goed over nadenken.

Op dit moment (stand van zaken: 1 oktober) telt de gemeente 54.027 inwoners, vertelde burgemeester Francisca Ravestein dinsdag op een persconferentie. In de komende jaren komen daar nog aardig wat mensen bij. Over enkele jaren is Ackerswoude helemaal klaar en daarna volgen ook de wijken Keijzershof en Tuindershof. Aan de woningbouw in die laatste nieuwbouwwijk wordt eind 2019 begonnen. Ook volgen er nog wat kleinere projecten, zoals de Scheg.

Woonvisie

Over de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden wordt in de komende tijd een uitgebreide discussie gevoerd, waarbij ook inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen worden betrokken. Het college van B & W gaat aan de slag met het opstellen van een nieuwe Woonvisie en een Ruimtelijke Structuurvisie. Er komt onderzoek naar de woonruimtebehoefte op korte en langere termijn, waarbij vooral gericht wordt op doelgroepen die nu moeilijk aan een woning kunnen komen, dus vooral ouderen, jongeren en inwoners die zijn aangewezen op een bijzondere of aangepaste woning.

Bij het maken van de woningbouwplannen voor de latere jaren blijft het uitgangspunt dat niet in de groene buitenruimte wordt gebouwd. 

Speerpunten

‘Mooi wonen, prettig leven’ en ‘Mogelijkheden voor een lokale wooncarrière’ zijn twee van de dertien speerpunten die door B & W zijn vastgelegd in de Uitvoeringsagenda op basis van het collegeakkoord, dat de gemeenteraad in april heeft gesloten.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *