Kosten oud papier hoger dan de opbrengst

De gemeente moet dik geld bijpassen bij de opbrengst van oud papier. De inzamelkosten zijn veel hoger dan de opbrengsten en de vermeden verwerkingskosten tezamen. Onder aan de streep komt Pijnacker-Nootdorp op oud papier zo’n drie ton per jaar tekort. Als papier en karton niet gescheiden zouden worden opgehaald, dan is dat echter nog duurder: dan loopt het tekort op tot bijna 350.000 euro.

De cijfers worden genoemd in een overzicht dat het college van B & W naar de gemeenteraad heeft gestuurd over het afvalbeleid. De VVD sprak in de beeldvormende raadsvergadering al over de kosten en opbrengsten van oud papier. De fractie vroeg zich af of het goedkoper zou zijn om oud papier niet meer apart in te zamelen. Dat blijkt dus niet te kloppen.

In het restafval

Het tekort kan worden teruggebracht als al het oud papier en karton door de inwoners gescheiden zou worden aangeleverd, schrijft het college. Op dit moment verdwijnt er nog zo’n 1000 ton aan oud papier in het restafval. Dat wordt nu samen met de rest verbrand en dat kost dus flink geld, terwijl het vanuit de opbrengst als grondstof en de vermeden verwerkingskosten juist geld zou kunnen opleveren.

De tarieven voor het verbranden van restafval zijn sterk gestegen door de verbrandingsbelasting die het rijk oplegt. Als die kosten nog verder stijgen én als de opbrengst van oud papier voor recycling ook toeneemt, dan zullen de opbrengsten en besparingen hoger worden dan de kosten, laat het college weten.

Alleen kijken naar de kosten en opbrengsten van oud papier is maar een deel van het verhaal. Recyclen van papier levert milieuvoordeel op, omdat dan voor het maken van papier minder bomen hoeven te worden gekapt.

  1. Natuurlijk moeten we papier scheiden. Maar wie heeft de wijsheid in pacht om te stellen dat de prijs voor oud papier toeneemt wanneer het aanbod stijgt? Voor al het afval geldt (ook plastic, gft, glas noem maar op). Hoe meer we gescheiden inleveren hoe lager de prijs voor de afvalstroom. Vraag-aanbod. (zie de leerboekjes economie op het LBO en hoger.)
    Dat is iets wat in het hele “omgekeerd inzamelen” altijd verzwegen is.
    Mooi weer spelen met opbrengst en kostendaling beloven wanneer iedereen braaf meedoet is de grootste oplichtingspraktijk van dit hele project. Omgekeerd inzamelen wordt door een belasting op verbranden aangestuurd en niet op het principe van opbrengst van afval.
    Fictief geneuzel.

  2. Onze papiercontainer kan de hoeveelheden niet aan pakketjes en Corona 1x in de 3 weken is voor ons te weinig .. net als bij de meeste buren zie ik overigens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *