Oude Leede veiliger voor fietsers

De veiligheid voor fietsers in Oude Leede wordt verbeterd.

De veiligheid voor fietsers, vooral voor schoolgaande kinderen in Oude Leede wordt dit jaar flink verbeterd. In het eerste kwartaal zal de zogenaamde schoolroute klaar zijn, een fietsroute tussen de Zuideindseweg en de Wilgenweg. Daarnaast wordt later dit jaar ook het kruispunt van de Polderweg en de Oude Leede aangepast en veiliger gemaakt.

Die toezegging doet het college van B & W naar aanleiding van opmerkingen van de Bewonersvereniging Oude Leede. Die had in december aandacht gevraagd voor de veiligheidssituatie voor fietsers.

De bewonersvereniging had ook gemeld dat er achterstallig onderhoud is aan de Oude Leedeweg. Dat valt volgens het college wel mee. Eind 2016 is de weg geïnspecteerd en toen bleken er geen urgente reparaties nodig te zijn. Toch is er budget gereserveerd voor het repareren van een aantal delen van de weg.

Volgend jaar wordt het eerste deel van de Oude Leedeweg volledig gereconstrueerd. Daar is ruim €260.000 voor vrijgemaakt.

De kruising van de Oude Leedeweg met de Polderweg wordt later dit jaar aangepast, zodat schoolgaande kinderen ook hier veiliger kunnen fietsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *