Overvallen door snel besluit keervoorziening Randstadrail

De keerlus tussen Pijnacker-centrum en Pijnacker-zuid mag alleen als overal geluidwerende voorzieningen komen, vindt Pijnacker-Nootdorp.

Pijnacker-Nootdorp voelt zich overvallen door de vervoersautoriteit MRDH, die volgende week al een besluit wil nemen over de keervoorziening voor de Randstadrail in Pijnacker. De gemeenteraad heeft nog niet kunnen debatteren over het feit dat de MRDH niet tegemoet komt aan de eis voor geluidwerende maatregelen overal waar dat langs de route nodig is. Daarom dringt het college van B & W er bij de MRDH op aan dat het besluit over de keervoorziening wordt uitgesteld.

De Metropoolregio MRDH heeft deze week aan het Pijnackerse college laten weten al op 15 november in de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit een besluit te zullen nemen over vijf projecten voor de verbetering van het openbaar vervoer. De aanleg van de keerlus in Pijnacker is een van die projecten. De voorziening maakt het mogelijk om in de spits meer metrotreinen van en naar Rotterdam te laten rijden. De lus moet komen tussen de halten Pijnacker-centrum en Pijnacker-zuid.

Geluidwerende maatregelen

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft begin dit jaar deze keerlus afgewezen, tenzij de MRDH bereid is om geluidwerende maatregelen te nemen op alle plekken langs de route van de E-lijn waar bewoners overlast ervaren. Er zouden dan niet alleen geluidschermen moeten komen ter hoogte van de keerlus, maar ook bij Pijnacker-centrum, Koningshof, Klein Vlieland en de Polderweg. Aan die voorwaarde wil de MRDH niet tegemoet komen. De vervoersautoriteit wil niet verder gaan dan geluidwerende maatregelen rond de keervoorziening zelf. Daar is een kleine miljoen euro voor gereserveerd. Maar maatregelen langs de verdere route van de E-lijn moet de gemeente dan maar zelf betalen, vindt de Vervoersautoriteit.

Het college van B & W heeft de MRDH nu laten weten dat de zaak eerst opnieuw besproken moet worden in de gemeenteraad. Dat debat staat gepland voor 23 november. Pas daarna zou de vervoersautoriteit wat Pijnacker-Nootdorp betreft pas een besluit kunnen nemen over de aanleg van de keerlus.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *