P-N kan zelf veel energie opwekken

De grond onder hoogspanningsmasten zou gebruikt kunnen worden voor zonnevelden, aldus de nota Energiemix.

Pijnacker-Nootdorp kan in 2050 veel van de warmte en elektriciteit die dan nodig is, zelf duurzaam produceren. Bij de behoefte aan warmte is de geothermie een belangrijke bron. Er zijn in de gemeente al twee aardwarmtebronnen in gebruik en daar kunnen er in de komende jaren nog zeker twee bij komen. Ook de benodigde elektriciteit kan voor zestig procent zelf worden opgewekt, vooral via zonnepanelen op daken en op het land en met windmolens.

Dat blijkt uit de concept energiemix, die door het college van B & W is opgesteld. De gemeenteraad moet daar deze maand nog mee instemmen.

Al geruime tijd streeft Pijnacker-Nootdorp ernaar om in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken. Om dit te kunnen bereiken moet in de komende jaren veel worden gedaan. Dat begint bij isolatie van woningen en bedrijven, om de toekomstige warmtevraag omlaag te brengen. Maar dat alleen is niet voldoende.

Aardwarmte

Geothermie is voor tientallen jaren een goede mogelijkheid als warmtebron. De ondergrond van Pijnacker-Nootdorp maakt dat op verschillende locaties mogelijk. Volledig duurzaam is het gebruik van aardwarmte niet. Op dit moment gaat men er vanuit dat de ondergrondse bronnen dertig jaar lang voldoende warmte kunnen leveren, maar er is nog onvoldoende kennis wat er daarna met de temperatuur van het opgepompte water gebeurt.

Een minstens zo belangrijke bron wordt gevormd door de restwarmte uit het Rotterdamse havencomplex. Hiervoor zal een warmtenet moeten worden aangelegd en er zijn pompstations nodig. Een nadeel is dat de warmte in het havengebied nog vaak nog van fossiele oorsprong is, maar daar zal in de toekomst wel verandering in komen.

Elektriciteit

Er is ook nog veel nodig om in 2050 honderd procent duurzame elektriciteit voorhanden te hebben. In Pijnacker-Nootdorp is vanwege de glastuinbouw veel elektriciteit nodig. Ook zal de behoefte nog verder groeien, onder andere door het gebruik van elektrische auto’s en voor warmtepompen. Er zijn in de gemeente wel veel mogelijkheden voor zonnepanelen op daken: gemiddeld is een derde van het totale dakoppervlak daarvoor geschikt.

Maar het aandeel van ‘zon op dak’ is niet genoeg; er is ter aanvulling ook ‘zon op land’ nodig. Dat kan via zonnevelden op braakliggende gebieden en ook op grond die nu nog voor glastuinbouw bestemd is, maar waar in de toekomst een andere bestemming aan zal worden gegeven.

Het liefst ziet het college zulke zonnevelden gecombineerd met andere functies, zoals parkeerterreinen met een afdak van zonnepanelen. Ook zijn zonnevelden denkbaar onder de hoogspanningsmasten; grond die vanwege de veiligheid nu vaak niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Windturbines

In de nota Energiemix wordt ook windenergie als toekomstig bron genoemd. Zo worden windturbines genoemd met een tiphoogte van 145 meter. Ook windmolens die de helft kleiner zijn kunnen nog rendabel elektriciteit opwekken. Voor het verbranden van biomassa ziet het college weinig mogelijkheden. De maatschappelijke weerstand daartegen is groot en het levert relatief weinig op. Het vergisten van biomassa wordt wel als optie genoemd.

In de komende maanden worden bedrijven, andere overheden en inwoners van Pijnacker-Nootdorp nauw betrokken bij het opstellen van het uiteindelijke Energietransitieplan. Hoe de inwoners daar over denken wordt onderzocht in het participatietraject, dat toch al wordt uitgevoerd voor de Omgevingsvisie van de gemeente.

Een opmerking bij " P-N kan zelf veel energie opwekken"
  1. Hierbij wil ik de heer Houkes attenderen op een besluit van het provinciebestuur ZH. Het gaat om motie 903. Waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar kernenergie. De motie is aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *