P-N krijgt voortouw bij beheer riolering

Pijnacker-Nootdorp gaat het beheer en onderhoud doen van het transportsysteem voor afvalwater in drie gemeenten in de regio.

Pijnacker-Nootdorp voert vanaf 1 juni het beheer van de rioolstelsels in Delft, Leidschendam-Voorburg en de eigen gemeente. Vanuit de Gemeentewerf aan de Ambachtsweg in Pijnacker gaat de onderhoudsdienst voor gemalen en persleidingen aan de slag voor de drie aangesloten gemeenten. Het is mogelijk dat er later nog andere gemeenten aansluiten bij de samenwerking.

Het was nog wel even spannend of het gezamenlijke beheer, onder leiding vanuit Pijnacker-Nootdorp, van de grond zou komen. In Delft was men er al snel voor, maar in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg waren er twijfels over. Met name de fractie van D66 in die gemeente was bang dat het beheer daardoor flink duurder zou worden, terwijl de eigen inwoners er niet beter van worden. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad toch in met het voorstel.

Klimaatbestendig

Door de samenwerking verwachten de gemeenten dat de kwaliteit van het onderhoud en beheer verbetert, en dat de rioolstelsels op termijn beter bestand zullen zijn tegen klimaatveranderingen.

De samenwerking komt voort uit het Netwerk Afvalwaterketen Delfland. Daarin werken twaalf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het waterschap samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *