P-N wil tot 2040 nog flink groeien

Het glastuinbouwgebied Dwarskade in Nootdorp is een van de locaties voor mogelijke toekomstige woningbouw.

Pijnacker-Nootdorp wil er in de komende twintig jaar nog zeker 6000 woningen bijbouwen om te kunnen voldoen aan de behoefte van de eigen inwoners en om rekening te houden met nieuwe bewoners uit de regio en daarbuiten. Dat betekent dat, bovenop de 2000 woningen die voor de komende jaren al gepland zijn, er nog 4000 extra moeten komen, vooral in onrendabele glastuinbouwgebieden.

De gemeente stelt wel duidelijke randvoorwaarden aan de verdere uitbreiding van het aantal woningen. Zo moet het groene karakter van de gemeente beslist behouden blijven, en ook blijven de drie kernen behouden. Door de woningbouw mag er dus geen sprake van zijn dat de kernen aan elkaar groeien.

De ambitie van de gemeente voor de verdere groei blijkt uit de voorstellen voor de omgevingsvisie en de woningvisie, die binnenkort aan de gemeenteraad worden aangeboden. De wethouders Ilona Jense (VVD) en Frank van Kuppeveld (CDA) gaven donderdagmorgen een toelichting in een persgesprek.

Verouderd glas

Voor de 2000 woningen die in de komende jaren worden gebouwd zijn de locaties al bekend, zoals de nieuwe wijken Tuindershof en De Scheg. Het college van B & W denkt nog eens ruimte voor 3000 tot 4000 woningen te kunnen vinden in enkele verouderde glastuinbouwgebieden: rond de Dwarskade in Nootdorp, de Balijade ten noorden van de Katwijkerlaan in Pijnacker, het gebied tussen de Rijskade en de Nootdorpseweg en het glastuinbouwgebied Overgauw, tussen de Westlaan en de nieuwe wijk Tuindershof.

Voor de vier gebieden is woensdag met een Aanwijzing in de Staatscourant het zogenaamde voorkeursrecht van de gemeente vastgelegd. Dat betekent dat de eigenaren van onroerend goed in de betreffende gebieden, als zij hun bezit willen verkopen, dit eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Daarmee wordt voorkomen dat gronden worden opgekocht door beleggers, die hopen daar later flink winst mee te maken als de grond nodig is voor woningbouw.

Energievelden

Het is niet zo dat de vier gebieden geheel volgebouwd worden. Volgens wethouder Van Kuppeveld zijn in de toekomst sommige stukken grond wellicht geschikt voor zonnevelden waar elektrische energie opgewekt kan worden. Dat past dan weer goed in de zogenaamde energiemix die nodig is in het streven om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn.

Lees ook: Betaalbare huur- en koopwoningen, nadruk op senioren en starters

Glastuinbouwgebieden die niet meer rendabel zijn kunnen worden geherstructureerd tot nieuwe woonwijk, maar ze zijn ook geschikt voor zonnevelden, voor de duurzame opwekking van elektriciteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *