Parkeren in Dorpsstraat blijft probleem

De ondernemers in de Dorpsstraat in Nootdorp straat hebben onlangs een lijst met punten bij de gemeente ingediend waar ze aandacht voor willen, zoals parkeren en de verkeersveiligheid, maar ook terrassen en standplaatsen. De gemeente is druk bezig om alle wensen en problemen in kaart te brengen. Als het overzicht compleet is, dan moet worden bekeken of er voldoende geld is om alle maatregelen uit te voeren.

Dat schrijft het college van B & W als antwoord op schriftelijke vragen van D66. Die fractie had in 2016 ook al vragen gesteld over het parkeren in de Dorpsstraat, maar de raadsleden hebben signalen gekregen dat de verkeerssituatie in de straat nog steeds problematisch is.

Het college is op de hoogte van de klachten, die onder meer gaan over verkeerd geparkeerde auto’s. Parkeeroverlast is echter lastig, zeker omdat overtredingen direct geconstateerd moeten worden, schrijft wethouder Melzer namens het college in zijn antwoord. Ook de situatie rond het appartementencomplex Centre Ville is ingewikkeld. De kleine stoep aan de zijde van dat complex loopt sterk af, terwijl aan de andere kant van de straat auto’s geparkeerd staan. Gebruikers met een rollator of een rolstoel kunnen er hierdoor nauwelijks langs.

Volgens het college is dat alleen op te lossen door een deel van de rijbaan op te hogen en te herstraten. Volgens het binnenkort vast te stellen wegenplan zou daar pas volgend jaar geld voor beschikbaar kunnen komen.

Over de parkeersituatie in de Dorpsstraat zijn veel klachten.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *