Parkeren pijnpunt bij Centrumlijn

Voor de toekomstige bewoners van Centrumlijn-Zuid en -Noord is er straks parkeerruimte voldoende. Maar wat moet er gebeuren met de metroreizigers?

De nieuwbouw op de Centrumlijn-locatie bij metrohalte Pijnacker-Zuid levert de gemeente hoofdbrekens op over de vraag waar straks de gebruikers van het P&R-terrein en de toekomstige bewoners hun auto kwijt kunnen. Als er geen maatregelen worden genomen om de parkeerbehoefte terug te dringen, dan zijn er aan de randen van de werkdag negentig tot tweehonderd parkeerplaatsen tekort. Dat leidt tot overlast en zoekverkeer in de aanliggende wijken.

Die waarschuwing komt van het bureau Mobycon, dat in opdracht van de gemeente verkeerskundig onderzoek heeft gedaan. Het bureau trekt stevige conclusies over de parkeerproblemen die aan het begin van de ochtend en aan het eind van de middag zullen ontstaan. Zelfs als de parkeergarage voor bewoners op de bouwlocatie Centrumlijn-Noord wordt uitgebreid zodat die ook kan worden gebruikt voor metroreizigers, dan leidt dit nog steeds tot overlast, omdat dit een aanzuigende werking kan hebben.

Het P&R-terrein bij het metrostation wordt overdag veel gebruikt. Op werkdagen staat het er vol, maar buiten werktijden wordt er weinig gebruik van gemaakt. De helft van de parkeerders woont relatief dichtbij, binnen 15 minuten lopen of fietsen van het metrostation.

P&R terugdringen

In de uitgangspunten die zijn opgesteld voor Centrumlijn-Noord en Centrumlijn-Zuid is rekening gehouden met voldoende ruimte voor de nieuwe bewoners, maar de capaciteit is niet groot genoeg voor de combinatie met het P&R-gebruik. Het bureau adviseert daarom om maatregelen te nemen die de P&R-behoefte terugdringen. Reizigers kunnen worden verleid om per fiets of lopend naar het station te komen, maar dat lost het probleem nog maar voor een deel op, verwacht Mobycon.

De gemeente zou volgens de onderzoekers ook de keuze kunnen maken om parkeren voor de metroreizigers helemaal niet meer te faciliteren. Dat leidt dan wel op de korte termijn tot zoekverkeer, bezettingsproblemen en overlast. Het is dan waarschijnlijk nodig om een vorm van regulering in te stellen, zoals beperking van parkeerduur. “De vraag is in hoeverre je dit gaat afwachten (tot bewoners gaan klagen) of toch op voorhand actie onderneemt”, aldus het rapport.

Kostenbesparing

Op het gemeentekantoor heeft men alvast berekend dat opheffing van de P&R-functie een forse kostenbesparing oplevert. Daar staat dan wel tegenover dat een parkeerregime in de buurt noodzakelijk wordt, en dat leidt ook tot administratieve en handhavingskosten.

Het college voelt voorlopig niets voor het opheffen van het P&R-terrein. Ook betaald parkeren is voor B & W geen optie, maar wel wordt resultaat verwacht van een gerichte campagne om metroreizigers bewust te maken van ‘alternatieve vormen van voor- en natransport’, het gebruik van de fiets dus. Ook zou ten noorden van het tankstation aan de Klapwijkseweg een extra parkeerterrein voor 40 plaatsen kunnen worden aangelegd. Dat gaat dan wel te koste van de groenstrook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *