Participatieoverleg met ondernemers

Veel bedrijven, zoals in de glastuinbouw, zoeken naarstig naar personeel, terwijl veel mensen in de bijstand zitten.

Zo’n 450 inwoners van Pijnacker-Nootdorp zitten in de bijstand. Een groot aantal van hen staat te springen om weer aan het werk te komen, maar om allerlei redenen lukt dat niet. Aan de andere kant zijn veel bedrijven driftig op zoek naar personeel. Dan moet het toch lukken om een belangrijk deel van die mensen weer aan het werk te krijgen? Op basis van die redenering hebben vijf fracties in de gemeenteraad het initiatief genomen voor een ideeënuitwisseling met plaatselijke ondernemers.

Raadslid Peter van den Heuij (VVD) kwam als eerste met het plan voor zo’n overleg. Al tijdens de discussies in de gemeenteraad over het participatiebeleid spoorde hij het college aan tot spoed, omdat het volgens hem niet nodig is om eerst een startnotitie te maken, allerlei dingen te onderzoeken en vervolgens een nieuwe participatienota te schrijven. Dat duurt allemaal te lang, terwijl er al veel bekend is en de economie juist nu heel goed draait. “Niet al die lange procedures, maar tempo maken. En maak gebruik van de plaatselijke ondernemers. Die hebben kennis van zaken en weten wat werkt en wat niet werkt.”

Steun

In de afgelopen weken krijg hij snel steun in de gemeenteraad. Naast zijn eigen VVD schaarden zich ook CDA, D66, Eerlijk Alternatief en Progressief PN achter zijn oproep. En dus komt er op 28 mei, volgende week dinsdag, een overleg met een stuk of dertig ondernemers over de vraag wat er nodig is om een groot deel van de mensen uit de bijstand en aan het werk te krijgen.

Peter van den Heuij (VVD): Werk is ontzettend belangrijk voor mensen.

“Werk is ontzettend belangrijk voor mensen. Daarom hebben we de participatie ook als speerpunt in het hoofdlijnenakkoord opgenomen. Vandaar dit initatief: we willen van een groep gedreven ondernemers horen welke mogelijkheden zij zien. Wat werkt en wat werkt niet, en hoe krijgen we het voor elkaar om zeker 150 mensen aan het werk te krijgen?”

Al verschillende ondernemers uit Pijnacker-Nootdorp hebben aangegeven dat ze op die avond mee willen denken. Daaronder zijn er verschillende die meededen aan de competitie voor de Ondernemersprijs. “Dat zijn meestal maatschappelijk betrokken ondernemers, dus die moeten we zeker hebben. En verder komen er ook mensen uit de glastuinbouw, de transportsector, de zorg en de horeca.”

Knelpunten oplossen

De bedoeling is om samen met de ondernemers ideeën te verzamelen en oplossingen voor knelpunten te bedenken. Van den Heuij: “Je ziet weinig mensen met een bijstandsuitkering die parttime werken. Dat heeft meestal te maken met allerlei ingewikkelde regelingen, zoals de toeslagen en je krijgt ook te maken met de armoedeval. Daar kun je wat aan doen: met elkaar kunnen we dat oplossen.”

De uitkomsten van de discussie worden in een pakket gebundeld en ‘met een strik er omheen’ aangeboden aan wethouder Hanneke van de Gevel (participatiebeleid). Volgens Van den Heuij is zij ook erg benieuwd naar de uitkomsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *