Per fiets naar Estland voor school Gambia

Hans van der Man (links) en Sjaak van der Burg (rechts) fietsen naar Estland voor het schoolproject van Bartjan Kerklaan (midden).

Twee bevriende Nootdorpers, Hans van der Sman en Sjaak van der Burg, vertrekken op 4 september voor een fietstocht van 1700 kilometer naar Estland. De zoon van Hans, Bas van der Sman, is vorig jaar naar dat land geëmigreerd en hij heeft toen zijn bakkersfiets thuis in Nootdorp laten staan. Hans en Sjaak gaan de fiets even brengen.

Het is niet zomaar een fietstocht, maar een sponsoractie die bedoeld is om geld bijeen te brengen voor de inrichting van een school in Gambia, en ook voor de aanleg van de elektriciteitsvoorziening voor die school. Die school wordt gerealiseerd door een oude vriend van Hans, Bartjan Kerklaan. Die is samen met zijn vrouw José al jaren bezig met ontwikkelingswerk voor Gambia. Momenteel zet hij zich in voor de bouw van een zogenaamde Upper Basic School, waar de 350 leerlingen van een plaatselijk schooltje vervolgonderwijs kunnen krijgen.

Werken aan de nieuwe school in Sanyang, in Gambia.

Hard nodig

Zoon Nick van Bartjan Kerklaan meldt vanuit Nootdorp dat die Upper Basic School waar zijn ouders zich nu voor inzetten, hard nodig is. “Op de Lower Basic School in het dorp zitten jongens en meisjes in de leeftijd tot en met groep 4. Om verder te kunnen leren moeten ze naar een andere school en dan moeten ze een heel stuk reizen. Veel kinderen doen dat niet en die maken de school dus niet af.”

Het nieuwe schoolgebouw wordt momenteel gebouwd. Er komen zes klassen, die elk plaats bieden aan zestig leerlingen. Ook krijgt de school een bibliotheek en een kantoor.

Alle beetjes helpen

Hans van der Man was al van plan om in Nederland iets te organiseren voor het ontwikkelingswerk van zijn vriend in Gambia. Nick Kerklaan: “Omdat hij steeds die bakkersfiets thuis zag staan kreeg hij het idee om daar iets mee te gaan doen. Zo ontstond het plan voor een sponsortocht naar Estland om geld voor de school in Gambia bij elkaar te brengen. Inmiddels hebben we sponsorbrieven bezorgd bij bedrijven hier in het dorp, en ook is de actie op Facebook van start gegaan. En dat werkt. Het is mooi om te zien dat er al veel mensen geld hebben geschonken. Vaak gaat dat om een klein bedrag, maar dat is ook prima, want alle kleine beetjes helpen.”

Alles tijdens de tocht wordt 
door onszelf bekostigd

In de brief, die afgelopen week bij veel bedrijven in Pijnacker-Nootdorp is bezorgd,  vertelt Hans van der Sman over het doel van de sponsoractie en belooft hij ook dat de volledige opbrengst naar het project in Gambia zal gaan. “Bartjan heeft in al die jaren nooit een euro donatiegeld gebruikt voor zijn eigen kosten en ook tijdens onze fietstocht zal alles door onszelf worden bekostigd.”

Zoals gezegd: Hans vertrekt samen met zijn vriend Sjaak op 4 september. De bedoeling is dat ze op 24 september weer terug zijn in Nootdorp. Op die dag wordt de Dobbeloop gehouden, georganiseerd door de Nootdorpse IJsclub, en de opbrengst van die prestatietocht gaat ook naar het schoolproject in Gambia.

Meer over de actie is te vinden op de website van de IJsclub en op deze Facebookpagina.

De nieuwe Upper Basic School krijgt zes klaslokalen.

Tot en met groep 4 kunnen de kinderen terecht in de Lower Basic School in Samyang. Daarna moeten ze een stuk reizen voor de vervolgopleiding. Binnenkort kan dat in het eigen dorp.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *