Piet Melzer informateur

Wethouder Piet Melzer is door de VVD voorgedragen als informateur.

De fractie van de VVD in Pijnacker-Nootdorp heeft wethouder Piet Melzer voorgedragen als informateur, om te komen tot een nieuw raadsakkoord voor de volgende periode. De VVD heeft daarmee het voortouw genomen voor de gesprekken met de andere fracties in de raad. Maandag 26 maart is er een openbare bijeenkomst met alle fracties in de gemeenteraad waarin een informateur zal worden benoemd. De partijen spreken dan ook over de opdracht die deze zal krijgen om te komen tot een nieuw raadsakkoord.

Het ligt voor de hand dat de andere partijen in de gemeenteraad zullen instemmen met de benoeming van Melzer. Het is gebruikelijk dat de grootste partij in de raad het initiatief neemt voor de collegevorming, en dat is in dit geval dus de VVD. Verder heeft Melzer geen persoonlijk belang bij het samenstellen van een nieuw akkoord en de onderhandelingen over een nieuw college. Hij heeft al bekendgemaakt dat hij in de nieuwe raadsperiode geen wethouder meer zal zijn.

Raadsbreed akkoord

Fractievoorzitter Ilona Jense liet woensdagavond al weten opnieuw te streven naar een raadsbreed akkoord, omdat dit in de afgelopen zittingsperiode van de gemeenteraad goed heeft gewerkt. “Uiteraard streven wij daarbij naar een breed gedragen visie op de gemeente. Het is verstandig om eerst een informateur aan te wijzen om de wensen en bedenkingen op te halen bij de andere fracties”, aldus Jense vanmiddag in een persbericht.

Tijdens de openbare bijeenkomst maandagavond wordt een besluit genomen over het voorstel om Melzer tot informateur te benoemen. In de periode daarna zal de informateur de speerpunten en eventuele breekpunten voor een akkoord op hoofdlijnen inventariseren. Ook zal hij in de komende weken met de andere fracties praten over de voorkeur voor de portefeuilleverdeling en de personele invulling van het nieuwe college van B & W.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *