Pijnacker-Nootdorp kan verder groeien

Pijnacker-Nootdorp kan bovenop de bestaande uitbreidingsplannen nog 2000 tot 4000 woningen extra bouwen.

Pijnacker-Nootdorp kan in de komende jaren blijven groeien tot maximaal 65.000 inwoners. Bovenop de 3250 nieuwe woningen die de komende jaren worden gebouwd in de bestaande uitbreidingsgebieden, kunnen er op aanvullende locaties nog eens 2000 tot 4000 woningen extra worden gerealiseerd.

Een van de mogelijkheden daarvoor is een herstructurering en tegelijkertijd een verbetering van de kwaliteit van de glastuinbouwgebieden. 

Een en ander blijkt uit een informatienota van het college van B & W over de zogenaamde verstedelijkingsopgave. In de zuidelijke Randstad zijn in de komende jaren nog zo’n 230.000 extra woningen nodig. Vooral in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waar Pijnacker-Nootdorp deel van uitmaakt, is behoefte aan veel extra huizen.

Eigen behoefte

Pijnacker-Nootdorp onderzoekt wat de gemeente kan bijdragen aan deze verstedelijkingsopgave. Daarnaast kan een verdere uitbreiding bijdragen aan de eigen woningbouwbehoefte na 2025, schrijft het college. Het blijft wel het uitgangspunt om een ‘herkenbare gemeente met drie vrij liggende kernen in een groen-recreatief buitengebied te blijven’, aldus B & W.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *