Pijnacker-Nootdorp staat er goed voor

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft weinig financiële zorgen. De begroting voor volgend jaar is op orde en ook voor de jaren daarna staat de gemeente er financieel gezien goed voor. De meerjarenbegroting tot en met 2011 vertoont elk jaar een overschot, in 2020 zelfs van ruim 1,3 miljoen. Dat blijkt uit de Programmabegroting 2018-2021, die aan de gemeenteraad is aangeboden.

Dat de gemeente zijn zaken voor de komende jaren financieel goed op orde heeft was al duidelijk geworden bij de zogenaamde Kadernota, die halverwege dit jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld. Ook toen was al berekend dat Pijnacker-Nootdorp in de komende jaren geld zal overhouden. De uiteindelijke saldi zijn wel wat veranderd. Dat komt bijvoorbeeld omdat de gemeenteraad bij het vaststellen van de Kadernota wat nieuwe keuzes heeft gemaakt die geld kosten en die dus een deel van het overschot opsouperen. Ook zijn er sinds het vaststellen van de Kadernota wat andere tegenvallers. Daar staat tegenover dat de gemeente meer geld van het Rijk krijgt. Uit de zogenaamde meicirculaire van de rijksoverheid blijkt dat Pijnacker-Nootdorp volgend jaar ruim 1,1 miljoen méér uit het gemeentefonds krijgt. Ook in de jaren na 2018 komt er meer geld van de rijksoverheid dan tot nu toe was geraamd.

Schuld neemt sneller af

Doordat er in de komende jaren geld overblijft kunnen de reserves van de gemeente worden aangevuld. Dat is gunstig voor het zogenaamde weerstandsvermogen van de gemeente; de mogelijkheid om onverwachte tegenvallers op te vangen. Maar ook de schulden van de gemeente nemen af, blijkt uit de programmabegroting, en dat gebeurt zelfs sneller dan verwacht. Dat komt vooral door de versnelling van het woningbouwprogramma in dit en volgend jaar. De hoeveelheid bouwgrond die de gemeente in zijn bezit heeft en die destijds met geleend geld is betaald, wordt kleiner doordat grond voor de nieuwbouwprojecten wordt verkocht. Vanaf 2020 daalt de netto schuldpositie van de gemeente dan ook onder de 100% die als streefnorm geldt.

Lagere lasten

Bij het vaststellen van de Kadernota in juni van dit jaar was al besloten dat de inwoners in 2018 meeprofiteren van de overschotten van de gemeente. De onroerendezaakbelasting gaat omlaag, en dat betekent een lastenverlichting voor de inwoners. Ook voor bedrijven gaan de gemeentelijke lasten omlaag, door de afbouw van de zogenaamde precariorechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *