Pittig debat over besteding Enecogeld

Het werd een beetje venijnig dinsdagavond in de anders zo kalme gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. In een debat over de begroting kwamen fractievoorzitter Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) en wethouder Peter Hennevanger (Financiën) stevig met elkaar in botsing. Daarbij ging het niet over een inhoudelijk punt uit de begroting, maar over een technische kwestie: het gebruik van de Enecogelden om rentelasten structureel af te dekken.

Pijnacker-Nootdorp heeft dit jaar 85 miljoen euro zien bijschrijven vanwege de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf Eneco. Hierdoor, en ook door de opbrengst van gemeentegrond die is verkocht voor woningbouw, heeft de gemeente een grote algemene reserve. Aan de andere kant is de gemeentelijke begroting voor de komende jaren krap, omdat de inkomsten uit het gemeentefonds en de eigen belastingen niet alle kosten dekken. De gemeente zou dus moeten bezuinigen, terwijl er honderd miljoen op de bank staat.

Speciale reserve

De begrotingsregels staan niet toe dat meerjarige tekorten op de begroting worden gedekt met eenmalige opbrengsten. Daarom zocht het college naar een slimme manier om een deel van het Enecogeld te kunnen gebruiken om de begroting in evenwicht te brengen.

Die is gevonden door bijna elf miljoen in een speciale reserve te stoppen, van waaruit in de komende jaren telkens een bedrag wordt onttrokken als dekkingsmiddel voor rentelasten. Dat gebeurt via een slimme boekhoudkundige constructie, die te maken heeft met de rente die de gemeente zou besparen als uitstaande leningen bij de BNG opnieuw zouden worden gefinancierd tegen het lagere rentetarief dat nu geldt, maar dan zónder die leningen daadwerkelijk opnieuw af te sluiten.

Potverteren

Bernard Minderhoud

Bijna alle fracties in de gemeenteraad zijn blij met de manier waarop de begroting hiermee voor de komende jaren sluitend is gemaakt. Maar Gemeentebelangen verzet zich er als enige tegen. Minderhoud had zich in de afgelopen weken al verschillende keren druk gemaakt over de constructie, en dinsdagavond deed hij dat nog eens dunnetjes over. Hij verweet het college dat het deed aan potverteren, window dressing, cherry picking en het op oneigenlijke manier oppoetsen van de begroting. “We lossen geen leningen af, maar we poetsen rente fictief weg. Daar hebben we moeite mee. We moeten zorgvuldig omgaan met het geld, en dit is wat ons betreft niet de goede manier.”

Wethouder Hennevanger haalde tijdens het debat flink uit naar de fractievoorzitter van Gemeentebelangen. “We laten het geld niet op de plank liggen om vervolgens aan de bewoners te vragen of de bibliotheek of het zwembad dicht mogen. Wij gaan het geld op een verantwoorde en transparante manier inzetten. Het heeft niets te maken met al die lelijke termen waarvan ik gruwel als boekhouder die de heer Minderhoud denkt zomaar eventjes in de raad te moeten slingeren en het college van te beschuldigen.”

U moet mij gewoon netjes
behandelen of niet!

Minderhoud vond dat de wethouder hem daarmee persoonlijk aanviel. “U beticht mij van van allerlei dingen die ik niet gezegd heb. U heeft dat al heel vaak gezegd hier in de raad, en dat moet een keer afgelopen zijn. U moet mij gewoon netjes behandelen of niet.” Maar de wethouder gaf zich niet gewonnen. Hij vond de termen die de fractievoorzitter van Gemeentebelangen had gebruikt ‘aantijgingen in de richting van het college die echt heel ongepast zijn’.

De gemeenteraad ging aan het eind van de avond akkoord met de begroting voor de komende jaren en de oplossing die het college had gevonden om die sluitend te krijgen. Alleen Gemeentebelangen stemde tegen. Niet op inhoudelijke gronden, maar wel vanwege de constructie rond het afdekken van de rentelasten.

Lees ook: een slim potje voor de rentelasten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *