Plan: campussen voor arbeidsmigranten

Vooral in de glastuinbouw werken veel arbeidsmigranten die behoefte hebben aan huisvesting.

Pijnacker-Nootdorp onderzoekt de mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten die tijdelijk binnen de eigen gemeente werken. Dat zou kunnen via nieuwbouw binnen de bebouwde kom of bij voorkeur in of aan de randen van de duurzame glastuinbouwgebieden. De mogelijkheden binnen bestaande gebouwen zijn beperkt, omdat er in Pijnacker-Nootdorp vrijwel geen leegstaande panden zijn.

De gemeenteraad spreekt volgende maand over de uitgangspunten die B & W hebben vastgelegd in een beleidsnota. In die nota wordt gesproken over een campusachtige opzet met verschillende gebouwen, bij voorkeur op twee locaties per glastuinbouwgebied (Noukoop, Pijnacker-Oost en Pijnacker-West). Omdat ook studenten, spoedzoekers en uitstromers uit het sociaal domein behoefte hebben aan een vergelijkbare vaak tijdelijke woonruimte sluit het college een combinatie van doelgroepen niet per definitie uit.

Geen passende huisvesting

Van de honderden arbeidsmigranten die in Pijnacker-Nootdorp werken, woont slechts een klein deel in de bestaande woningvoorraad in de gemeente. Voor de meeste buitenlanders die hier voor een korte of middellange periode wonen en werken ontbreekt op dit moment passende huisvesting.

Om hoeveel mensen het precies gaat is niet duidelijk, omdat arbeidsmigranten die hier tijdelijk zijn niet goed worden geregistreerd. Uit een enquĂȘte onder de glastuinbouwbedrijven blijkt dat alleen al in die sector 1200 tot 1500 migranten werkzaam zijn. Daar komen nog de mensen bij die werkzaam zijn in de logistieke sector, bijvoorbeeld het distributiecentrum van Albert Heijn in Ruyven. Daar zou behoefte bestaan aan 300 bedden voor werknemers die uit andere landen afkomstig zijn.

Het college vindt dat er bij het realiseren van woningen voor arbeidsmigranten sprake moet zijn van kwalitatief goede huisvesting tegen een redelijke prijs, met voldoende persoonlijke ruimte per persoon en maximaal twee mensen op een kamer. Ook moet er voldoende buitenruimte zijn en gelegenheid voor ontspanning, sport en/of spel.

Niet verkameren

Het college wil de goedkope en middeldure woningvoorraad en appartementen in de kernen behouden voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Dergelijke woningen zijn dus geen optie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook willen B & W niet meewerken aan het splitsen of verkameren van dergelijke huizen naar onzelfstandige woonruimte.

In de hele provincie is een flink tekort aan huisvesting van arbeidsmigranten, maar B & W willen vooral een bijdrage leveren aan de eigen behoefte. “We hebben als gemeente maar beperkte ruimte om huisvesting te realiseren. Dit willen we daarom zo veel mogelijk inzetten om de lokale knelpunten op te lossen”, staat in de beleidsnota.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *