Plan: Oude Polder voor dieren en groen

In de Oude Polder van Pijnacker komen misschien het dierenpension van Van Koppen, een kinderboerderij en moestuintjes voor de buurt.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp onderzoekt of het mogelijk is om het dierenpension van Luceline en Patrick van Koppen, dat weg moet van de Overgauwseweg, te vestigen in de Oude Polder achter de wijken Tolhek en Klapwijk in Pijnacker. Daar is ook ruimte voor een kinderboerderij en voor school- en kindertuintjes of een buurttuin.

De plannen om het terrein hiervoor te bestemmen zijn voor de wijk beter te verteren dan het aanvankelijke voorstel om hier het Zuidhollands Autobusmuseum te vestigen. De wijkvereniging Pijnacker-Zuid heeft aan de gemeente laten weten er in beginsel positief tegenover te staan, al moet de haalbaarheid nog wel verder worden onderzocht. De wijkvereniging pleit er al langere tijd voor om op deze locatie een buurttuin of moestuintjes te vestigen.

Tuindershof

Het dierenpension van de familie Van Koppen staat te dicht bij de nieuwe woonwijk Tuindershof.

Als de nieuwste ideeën voor de Oude Polder kunnen worden uitgevoerd, dan worden verschillende problemen tegelijkertijd opgelost en worden aardig wat inwoners blij gemaakt. Dat geldt zeker voor de familie Van Koppen, die de laatste jaren steeds meer de overtuiging kreeg dat ze hun dierenpension, waar ze samen met anderen zo hard aan hebben gewerkt, zouden moeten sluiten. Het bedrijf aan de Overgauwseweg past niet in het bestemmingsplan, maar werd tot nu toe gedoogd. Aan die situatie komt een einde door de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Tuindershof. Het pension ligt te dicht op de toekomstige woningen en zou daardoor overlast veroorzaken.

In het overleg met de gemeente is in de afgelopen maanden het idee ontstaan om het pension op de locatie achter Klapwijk te vestigen. Patrick van Koppen ziet dat helemaal zitten. “Een goed plan! Maar er is natuurlijk wel het een en ander voor nodig. We moeten daar schuren en loodsen bouwen waar we de honden en katten in kunnen onderbrengen, en we willen daar dan ook een huis laten bouwen. Dat is voor ons wel een voorwaarde. Je kunt zo’n dierenpension niet runnen als je er zelf niet woont.”

De eigenaar van het dierenpension heeft afgelopen week een gesprek gehad met het bestuur van de wijkvereniging, en dat was volgens hem zeer positief over de plannen.

Kinderboerderij

De gemeente heeft Van Koppen ook gevraagd of hij er iets in ziet om meteen een ander probleem op te lossen: het stichten van een kinderboerderij, waar in de wijk Keijzershof geen ruimte voor kon worden gevonden. Patrick: “Dat willen we graag gaan doen. Dat wordt dan geen megagrote kinderboerderij, maar een beetje kleinschalig. Dat kan met ons dierenpension een prima combinatie zijn.”

De stichting die eerder werkte aan de vestiging van een kinderboerderij in Keijzershof, vond dat daarvoor een terrein van 8.000 vierkante meter nodig was. Uiteindelijk was die ruimte volgens de gemeente daar niet beschikbaar. Maar zo’n oppervlak kan volgens de gemeente wel in de Oude Polder worden gereserveerd.

Lees ook: Stichting Kinderboerderij niet geïnformeerd over de plannen

Verschillende vragen

Patrick Huijgen van de wijkvereniging Pijnacker-Zuid reageert gematigd enthousiast over de nieuwste ideeën voor de inrichting van de locatie. “Het is in elk geval beter dan een autobusmuseum”, vindt hij. “We weten nog niet wat het precies gaat betekenen voor de verkeersbewegingen door de wijk en voor geluidoverlast. Er zijn nog verschillende vragen die moeten worden beantwoord. Het is dus te vroeg om al erg blij te zijn, maar we staan er zeker niet onwelwillend tegenover.”

Dat de polder voor een belangrijk deel groen blijft en dat er nu mogelijkheden komen voor moestuintjes of een buurttuin, daar is Huijgen zeker enthousiast over. “Maar ja, er wordt natuurlijk wel een bedrijf gevestigd, met alle randzaken van dien. Al heb ik wel de eerste tekeningen gezien waaruit blijkt dat het dierenpension achterin de polder zou komen, dus met de directe overlast zal het waarschijnlijk wel meevallen.”

Bewoners betrekken

In de komende maanden blijft de wijkvereniging nauw betrokken bij de verdere uitwerking van de ideeën. Juist door de vele bezwaren vanuit de wijk toen de plannen voor het autobusmuseum naar buiten kwamen, heeft het college van B & W er nu voor gekozen om de bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij de plannen te betrekken.

Patrick Huijgen van de wijkvereniging Pijnacker-Zuid overhandigde vorig jaar juni aan burgemeester Ravestein een petitie met ruim 500 handtekeningen van wijkbewoners tegen de komst van het autobusmuseum. De felle protesten tegen dat plan hebben geholpen: het voorstel werd later ingetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *