Plannen voor fietsbrug over de A13

Een fietsbrug en een ecologische verbinding vanaf Midden-Delfland naar Oude Leede vormt nog de ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk.

Nog dit jaar wordt een projectleider aangesteld voor de stuurgroep, waarin de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft en ook de provincie samenwerken om een nieuwe fietsbrug te bouwen over de A13, ter hoogte van het recreatiegebied Ruyven. Die brug zou een verbinding moeten vormen tussen Midden-Delfland en Oude Leede. 

De brug is niet alleen van belang voor recreatief verkeer als schakel in het regionale fietsnetwerk; het is ook bedoeld als een ecologische verbinding.

De wens om de fietsbrug over de snelweg te bouwen bestaat al langer. In 2016 werd in opdracht van het recreatieschap al een eerste verkenning gehouden. Dat leidde tot bestuurlijk overleg met de provincie, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland en de TU Delft als externe partij. Afgesproken is toen om vanuit Delft een projectleider aan te stellen om dit initiatief verder op te pakken.

De projectleider, die de gemeente Delft nog deze maand wil benoemen, zou het initiatief een stap verder moeten brengen. Volgend jaar volgen gesprekken met de gemeenten, de terreinbeheerders en Rijkswaterstaat om de randvoorwaarden vast te stellen en om te onderzoeken hoe de nieuwe verbinding gefinancierd kan worden. Namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft wethouder Jaap van Staalduine zitting in de stuurgroep.

Het accent ligt niet alleen op een recreatieve  en ecologische verbinding. De fietsbrug zal ook een belangrijke verbinding zijn voor het woon-werkverkeer.  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *