PN heeft geen geld over voor nachtmetro

Een uurtje langer doorrijden op vrijdag en zaterdag is prima, maar B & W willen niet meebetalen aan de proef.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt het prima als de E-lijn van de Randstadrail op vrijdag- en zaterdagnacht op proef een uurtje langer gaat rijden, maar het college van B & W heeft er geen geld voor over. De bekostiging van het openbaar vervoer is geen taak van de gemeente, maar van de metropoolregio MRDH, vinden B & W.

De MRDH heeft opdracht gegeven om de haalbaarheid van een nachtmetro te onderzoeken. Ook Pijnacker-Nootdorp wil dit onderzoek graag. Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET heeft daar verschillende varianten voor voorgesteld. Een uur langer rijden in het weekend blijkt het goedkoopst en ook het meest rendabel, maar toch levert dat een tekort op van zes ton per jaar.

De gemeente Rotterdam wil vanaf 1 januari begonnen met een proef van een jaar, waarin Lijn E op vrijdag en zaterdag een uur langer doorrijdt. Het college van Pijnacker-Nootdorp wil met die pilot instemmen, maar stelt wel als eis dat er geluidwerende maatregelen worden genomen als de nachtmetro na het proefjaar een vervolg krijgt.

Gemeenten moeten meebetalen

De gemeente Rotterdam is bereid om de proef met de nachtmetro te betalen, maar vindt wel dat de andere gemeenten moeten meebetalen, naar rato van het aantal mensen dat er gebruik van maakt. Voor Pijnacker-Nootdorp zou dat op basis van het geschatte aantal van 76 instappers neerkomen op een bedrag van ruim 6000 euro. Maar B & W zijn net als enkele andere gemeenten niet bereid om aan de proef mee te betalen.

Het zou dus kunnen zijn dat om die reden de proef met de nachtmetro niet doorgaat. Op korte termijn is hier binnen de MRDH overleg over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *