Politiek debat gaat door via persberichten

COMMENTAAR | Het begint langzamerhand gewoonte te worden in de gemeentelijke politiek in Pijnacker-Nootdorp. De fracties in de gemeenteraad houden hun debatten niet alleen in de raadzaal tijdens de oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen; na afloop zetten ze het debat nogal eens voort via persberichten. Die worden na de raadsvergaderingen naar de verschillende media gestuurd, in de hoop om nog wat extra aandacht te krijgen voor de fractiestandpunten die tijdens het raadsdebat al zijn uitgewisseld.

Niet zelden lukt die roep om extra aandacht nog ook. Plaatselijke media die zelf niet bij de raadsdebatten aanwezig waren, nemen de persberichten doorgaans vrij gemakkelijk via knippen-en-plakken over. Dat vult lekker. De raadsfracties weten dat en maken daar dus handig gebruik van.

HET BESLUIT VAN vorige week donderdag in de gemeenteraad om nu nog geen geld vrij te maken voor de buitensport, hoewel eerder wel was besloten om die investeringen bij de financiële kadernota te regelen, is een goed voorbeeld. Er is inmiddels een weekend overheen gegaan, zodat Gemeentebelangen de tijd had om zijn standpunt in een ronkend persbericht nog eens voor het voetlicht te brengen. Dat werd maandagmorgen rondgestuurd en is inmiddels door een van de media klakkeloos overgenomen. 

In het bericht laat Gemeentebelangen nog een keer weten het niet eens te zijn met het feit dat de raadsbesluiten over investeringen in de sport niet zijn opgenomen in de kadernota 2018. “Democratisch genomen raadsbesluiten worden genegeerd waardoor sportverenigingen nu moeten afwachten.” Het persbericht spreekt over ‘allerlei vage argumenten’ die door de verantwoordelijk wethouder namens het college waren gebruikt om dat te verhinderen.

De fractie vermeldt niet dat het de meerderheid van de gemeenteraad was die dat besluit nam. Wethouder Hennevanger deed tijdens het debat de toezegging om het budget voor de breedtesport nog voor dit jaar te verhogen met 10.000 euro, als daar in de gemeenteraad een meerderheid voor zou zijn. Maar die meerderheid was er niet: tweederde van de raad ging niet mee met een amendement waarmee dat had kunnen worden geregeld.

OOK DE VVD doet deze keer mee aan het debat-per-persbericht. De fractie stuurde maandag een bericht naar de media om nog eens duidelijk te maken welke standpunten deze partij in het raadsdebat naar voren had gebracht. Dat ging onder meer over de verlaging van de belastingverlaging (wat feitelijk een verhoging is, maar die vergissing zullen we de fractie maar vergeven) en over de wens on de hondenbelasting af te schaffen en de OZB verder te verlagen.

Ook meldt de fractie in het persbericht — zoals ook in het raadsdebat al naar voren was gebracht — dat het Hoofdlijnenakkoord dat in april door de raad is vastgesteld, nu wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma, ‘en dan is pas goed te beoordelen hoeveel geld daarvoor nodig is’.  “De kaderbrief komt dit jaar dus te vroeg”, aldus de VVD. En de fractie vervolgt met het verwijt dat Gemeentebelangen ‘tegen beter weten in’ ervoor pleitte om voor een deel van de investeringen nu al geld toe te kennen. 

MET DAT PLEIDOOI van Gemeentebelangen zelf is niets mis: het staat elke fractie vrij om zijn eigen opvattingen te hebben. Of daar in de raad uiteindelijk een meerderheid voor te vinden is, dat blijft altijd afwachten. Maar of het effectief is om, na het gezamenlijk afgesloten raadsbreed akkoord, elkaar na het debat via berichten aan de media nog vliegen af te vangen of verwijten te maken, dat is iets wat je je kunt afvragen.

Paul Houkes

  1. Op zich klopt jouw verhaal Paul. De fracties gaan na afloop verder via de media. Maar wat is er nou aan de hand? Er is al een raadsbesluit. Een van november 2017. Dat is een opdracht aan het college nieuw of niet. Je kan dat niet zomaar naast je neerleggen. Zeker niet als je de nieuwe plannen ook wil laten meewegen. Afspraak is afspraak. En met de verontrustende woorden van de wethouder waarin hij aangeeft dat de begroting helemaal geen ruimte geeft voor nieuw beleid is het zaak dat de raad eerder gemaakte afspraken wel na komt zodat onze inwoners weten waar ze aan toe zijn. Kader nota is opdracht aan het college om het definitief te verwerken in de begroting met andere woorden dan staay het vast. Nu niet en ia er voor de diverse clubs nog veel onzekerheid.

  2. Ik begrijp de frustratie, heer Houkes; u neemt de moeite om bij de raadsvergaderingen aanwezig te zijn en daar verslag van te doen, terwijl uw concullegae zich totaal niet interesseren in de plaatselijke politiek, er geen letter aan besteden en vervolgens, achteroverleunend, de door de politieke partijen geschreven inzendingen afwachten. Partijen hebben meer behoefte aan het wereldkundig maken van hun standpunten en vinden luie, lokale journaille die hen een podium bieden waarop de partijen zelf hun gang kunnen gaan. Kunnen we de politieke partijen niet kwalijk nemen, heer Houkes. Wel de ‘journalisten’ die de beroepsethiek niet zo nauw nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *