Provincie maakt geen bewaar tegen Lidl

De locatie aan de Korteweg ligt al geruime tijd braak, na de sloop van Welkoop.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaat niet in beroep tegen het bestemmingsplan voor de Korteweg in Pijnacker. Dat betekent dat de vestiging van de supermarkt Lidl door kan gaan. Wel wordt het bestemmingsplan, dat in juni door de raad van Pijnacker-Nootdorp is ingesteld, nog ter inzage gelegd. Het is mogelijk dat er dan nog belanghebbenden bezwaar maken tegen de vestiging van de supermarkt.

Er is veel gedoe geweest over het voornemen van Lidl om daar een supermarkt te vestigen. Winkeliers in het centrum van Pijnacker maakten bezwaar omdat er sprake zou zijn van teveel concurrentie vlak buiten het centrum. Ook de provincie maakte aanvankelijk bezwaar, omdat de vestiging van een supermarkt buiten het centrum niet vast in het provinciale beleid.

De Lidl had al vergunning verkregen voor een supermarkt op de locatie van de voormalige Welkoop. De supermarkt wil de nieuwbouw echter graag iets verschuiven,  omdat dan een betere parkeerplaats kan worden gemaakt en omdat de achterliggende woningen aan de Kerkweg dan minder geluidhinder ondervinden.

Het college van B & W heeft zich in de afgelopen tijd sterk gemaakt voor het verschoven bouwplan. Wethouder Jaap van Staalduine was er al van overtuigd dat de provincie uiteindelijk niet dwars zou gaan liggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *