Provincie zoekt oplossing voor geluidswal

De geluidswal aan de overkant van de N470 wordt onderbroken door de fietstunnel die daar ligt.

Aannemer Boskalis onderzoekt in opdracht van de provincie of er toch een oplossing te vinden is voor de onderbreking van de geluidswal langs de N470. Bewoners van de wijk Emerald die vlak achter de N470 wonen, hebben veel geluidshinder van het verkeer op de provinciale weg. Ze zijn bang dat dat alleen maar erger zal worden als de rotonde bij Ruyven is omgebouwd tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten.

De onderbreking van de geluidswal heeft te maken met de fietstunnel, die vanaf het bedrijventerrein Ruyven onder de rotonde door loopt, in de richting van de woonwijk. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Statenfractie van het CDA laten weten dat wordt gekeken of het probleem technisch op te lossen is. Er zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een scherm bovenop de fietstunnel.

Haalbaar

Nog voor de zomer zou duidelijk moeten zijn of deze oplossing technisch en financieel haalbaar is en of de geluidsoverlast dan significant zou worden beperkt, schrijft het college van GS. De bewoners zullen naar verwachting in het tweede kwartaal over de uitkomsten van het onderzoek worden geïnformeerd.

Een wijkbewoner maakte vorige maand gebruik van het spreekrecht in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp om het probleem aan te kaarten. Maar de gemeente kan het niet zelf oplossen. Het beheer van de N470 valt onder de provincie en ook de aanpassingen aan de weg en het ombouwen van de rotonde worden in opdracht van het provinciebestuur uitgevoerd.

Vanuit de woonwijk bezien zorgt de onderbreking van de geluidswal voor veel herrie. Dat zal na de aanpassing van de rotonde alleen maar erger worden, vrezen de bewoners.
De geluidswal langs Emerald zorgt ervoor dat de bewoners weinig last hebben van de N470…
…maar ter hoogte van de rotonde wordt de geluidswal onderbroken, vanwege de fietstunnel die daar begint.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *