PvdD vraagt door over opvang Afghanen

Carla van Viegen

De Partij van de Dieren in Pijnacker-Nootdorp is allerminst tevreden met het antwoord van B & W op eerdere schriftelijke vragen over de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Het college liet onlangs weten te kijken naar een tijdelijke opvang voor mensen uit deze groep. Binnenkort zou hierover een voorstel naar de raad worden gestuurd. Maar de fractie vindt dat antwoord te vaag en onvoldoende, zegt fractievoorzitter Carla van Viegen.

“Onze fractie vindt dat Pijnacker-Nootdorp echt zijn best moet doen om een bijdrage te leveren. Het gaat hier om een humanitair probleem van mensen die hebben moeten vluchten voor de zeer ernstige situatie in Afghanistan. Daar moeten we met compassie en medemenselijkheid op reageren, vinden wij.”

In vervolgvragen informeert de PvdD welke inzet het college gaat plegen om in de gemeente tijdelijke opvangplekken te realiseren, ook extra huisvesting voor Afghanen met een verblijfsvergunning, bovenop de bestaande verplichting voor huisvesting van statushouders. En als het college dat niet wil, dan wil de fractie weten op welk bestaand beleid zo’n besluit dan wordt gebaseerd.

Eigen inwoners

Van Viegen kent natuurlijk ook de reacties van inwoners op haar eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp. Verschillende mensen wezen op het grote tekort aan betaalbare woningen voor de eigen inwoners, met name voor jongeren die nog bij hun ouders wonen en die in het eigen dorp niet aan een woning kunnen komen.

“Natuurlijk weet ik dat veel mensen daar op wijzen en wat ons betreft is het dus ook niet of-of, maar en-en. We vinden dat ook het probleem voor jongeren en starters moet worden opgelost. Daar zetten we ons als fracties al geruime tijd voor in”, zegt Van Viegen. “Er moeten veel meer betaalbare woningen komen, ook betaalbare huurwoningen. We hebben er al eerder voor gepleit om met creatieve oplossingen te komen. Innovatieve woonvormen, woningen realiseren in leegstaande gebouwen. Er is veel leegstand in winkels: daar kun je ook wat mee.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *