Raad buitenspel bij contract met ABB

Omwonenden zijn het niet eens over de plannen voor de Rabolocatie op het Raadhuisplein in Pijnacker.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp krijgt niet de kans om vooraf mee te praten over het contract, dat de gemeente gaat sluiten met projectontwikkelaar ABB voor de nieuwbouw op de Rabolocatie in het centrum van Pijnacker. Die overeenkomst is een bevoegdheid van het college en de raad staat daar buiten. Ook zal het contract met ABB worden getekend nog vóór de gemeenteraad eind deze maand  een besluit neemt over het bestemmingsplan.

De fractie van Gemeentebelangen had er vorige week in schriftelijke vragen op aangedrongen, dat de raad inzage krijgt in het contract met de projectontwikkelaar. Volgens fractievoorzitter Ina Mantjes is dat nodig ‘gezien de precaire verhouding met ABB’. Ze wilde dat de raad de kans krijgt om zich uit te spreken over de inhoud van de overeenkomst. Gemeentebelangen wilde verder de verzekering van het college dat het contract niet wordt gesloten voor de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het centrum heeft vastgesteld.

Heldere kaders 

Het college van B & W is echter niet van plan om het contract eerst aan de raad voor te leggen. In hun reactie verwijzen B & W naar de besluiten van de gemeenteraad over de programmering van de bouw, de rooilijnen en de bouwhoogten. Daarmee heeft de raad ‘heldere kaders en randvoorwaarden’ aan het college gegeven. 

Met die kaders en randvoorwaarden is rekening gehouden bij het opstellen van de overeenkomst, schrijft het college. “Wij zijn niet voornemens deze overeenkomst voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad”. Ook met het moment van ondertekenen komt het college de fractie niet tegemoet. Dat moet gebeuren voor de raad besluit over het bestemmingsplan, om te voorkomen dat bouwrechten worden toegekend voor er financiële afspraken over zijn gemaakt.

Het college vindt niet dat de verhouding met de projectontwikkelaar precair is, zoals Gemeentebelangen had aangegeven. Er is sprake geweest van ‘goede onderhandelingen, onderbouwd door onafhankelijke adviezen, leidend tot een bevredigend resultaat’.

Niet blij

Ina Mantjes: precaire verhouding met ABB.

Fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen is niet blij met de reactie van het college en haar fractie is zeker van plan om het er niet bij te laten zitten. “We maken in elk geval gebruik van de mogelijkheid om de overeenkomst vertrouwelijk in te zien en afhankelijk daarvan gaan we kijken hoe we verder reageren. De kaders die aan het college zijn meegeven zijn niet unaniem door de raad vastgesteld, en ook zou nog met de inwoners worden gesproken. Het is niet duidelijk of dat is gebeurd.”

Mantjes vindt dat de raad bij zulke projecten altijd een voorbehoud moet kunnen maken. “We voelen ons daarin niet beperkt.”

 

2 reacties op “Raad buitenspel bij contract met ABB”
  1. Onafhankelijke rapporten worden gebruikt Welles in opdracht van de Gemeente zijn opgesteld en gesouffleerd (buro dorp stad en land)
    Wie betaald bepaald ook de inhoud en beloofd weinig goeds voor de burger

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.