Raad goed geïnformeerd over Mercato

De grond van het manifestatieterrein in Nootdorp werd in 2006 verkocht aan projectontwikkelaar ABB, die daar het Mercatoproject ontwikkelde.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp was in 2006 volledig op de hoogte van de grondtransactie rond het toenmalige Manifestatieterrein in Nootdorp, waar toen het Mercato-project werd ontwikkeld. De raad kreeg alle informatie over het verschil in opbrengst van de grond, die eerst was geraamd op 4,8 miljoen, maar die uiteindelijk aan ABB Ontwikkeling werd verkocht voor 2 miljoen euro. De grondexploitatie is op 23 februari 2006 door de gemeenteraad, samen met het bouwplan, unaniem vastgesteld.

Uit de toelichting die de raad destijds kreeg over de grondexploitatie, blijkt dat in de onderhandelingen inderdaad met de projectontwikkelaar was overeengekomen dat de grond voor 2 miljoen euro zou worden verkocht. In de overeenkomst werd echter ook vastgelegd dat eenzelfde bedrag van 2 miljoen, dat de gemeente zou bijdragen voor de parkeergarage, zou worden geschrapt. De ontwikkeling van die parkeergarage zou dus door de ontwikkelaar worden betaald. Daarnaast betaalde ABB ook het woonrijp maken van het gebied, dat daarna om niet teruggeleverd werd aan de gemeente. De begroting voor het woonrijp maken kon hierdoor met € 300.000 worden verlaagd. De lagere opbrengst van de grondtransactie was dus ongeveer € 500.000 euro, aldus destijds de toelichting aan de gemeenteraad.

Afronding

Het verlies van een half miljoen euro was destijds voor de gemeenteraad acceptabel, vermoedelijk vooral omdat veel waarde werd gehecht aan het ontwikkelen van het toenmalige Manifestatieterrein. De bouwplannen op die locatie betekenden de afronding van het winkelgebied van De Parade. Ook was de gemeente er veel aan gelegen om op die plek ook een aantal sociale woningen te kunnen realiseren.

De lagere grondopbrengst dan oorspronkelijk geraamd leidde destijds niet of nauwelijks tot discussie. In een extra vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Infrastructuur op 16 februari 2006 werd uitgebreid gesproken over de ontwikkeling van het Manifestatieterrein. Maar blijkens het verslag van die vergadering ging het vooral over de vraag of het forse bouwplan wel paste in de omgeving en of het plein, dat de helft kleiner zou worden dan het oorspronkelijke Manifestatieterrein, nog wel groot genoeg zou zijn om bijvoorbeeld Sint Nicolaas te kunnen ontvangen, zoals raadslid Haket (CDA) van de toenmalige wethouder Van Adrichem wilde weten.

Ook in de vergadering van de gemeenteraad op 23 februari 2006, toen het voorstel voor de ontwikkeling voor het Manifestatieterrein werd besproken, was er geen enkele opmerking over de grondopbrengst. Het voorstel werd unaniem door de raad aangenomen.

Nu zeker anders doen

De huidige gemeenteraad buigt zich woensdagavond over het rapport rond de grondtransacties. Wethouder Bob van der Deijl schrijft aan de raad, dat het college en de gemeenteraad destijds dus hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. “Als we het onderhandelingsproces uit 2005/2006 over zouden mogen doen, zouden we het zeker anders doen, in lijn met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport en zoals we tegenwoordig ook al werken”, schrijft Van der Deijl. Het is volgens hem echter de vraag of dit tot een betere opbrengst van de grond zou hebben geleid. “Want al stellen de onderzoekers dat geen marktconform onderhandelingsresultaat is bereikt, er waren maatschappelijke- en daarmee politiek-bestuurlijke argumenten om deze ontwikkeling onder deze condities tot stand te brengen”, aldus de wethouder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *