Raad hekelt communicatie houtstookoven

De tegenstanders van de houtstookoven maakten hun standpunt duidelijk met een protestdoek, dat ook op enkele plekken in het dorp is opgehangen.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft donderdagavond zeer kritische opmerkingen laten horen over de communicatie rond de vergunning voor de houtstookoven aan de Molenlaan in Pijnacker. “Wij snappen écht niet dat het college toen de commotie ontstond niet direct een inloop- of informatieavond heeft georganiseerd. Dat had misschien al veel helderheid kunnen geven en onrust kunnen wegnemen”, zei Jolanda van Leeuwen (Eerlijk Alternatief) tijdens de oordeelvormende vergadering van de raad.

Het onderwerp was op de agenda gezet op verzoek van Gemeentebelangen en de Partij voor de Dieren, die heel kritisch zijn over het initiatief voor de houtstookoven. Ina Mantjes: “Op de door Gemeentebelangen gestelde vragen zijn over het algemeen nietszeggende antwoorden gekomen. Mooie volzinnen, maar zonder nadere technische onderbouwing.” Gemeentebelangen is vooral bang voor extra fijnstof in de lucht. Volgens de fractie is er alle reden om de vergunning alsnog af te wijzen of minimaal aan te houden en aanvullend onderzoek te doen.

De raad ging over het algemeen inhoudelijk niet uitgebreid in op de plannen, omdat binnenkort eerst de commissie voor de bezwaarschriften aan de slag gaat met alle bezwaren die zijn binnengekomen. Maar toch waren er ook vanuit andere fracties veel kritische vragen en opmerkingen.

Second opinion

Veel woordvoerders lieten weten moeite te hebben met de tegenstrijdige informatie die door de initiatiefnemers en de tegenstanders van het plan is gegeven. CDA-fractievoorzitter Janneke Verwijmeren gaf het college in overweging om een onafhankelijke second opinion te laten opstellen, om meer duidelijkheid te krijgen over de gezondheidsaspecten die aan het initiatief zijn verbonden. Dat idee werd direct gesteund door D66 en Gemeentebelangen.

Het college van B & W ging tijdens de discussie in de raad niet in op de opmerkingen vanuit de fracties. Wethouder Ilona Jense had bij de aanvang van het debat al laten weten dat het college de behandeling van de bezwaarschriften moet afwachten. “Dat maakt echter ook dat het college op dit moment niet in de positie verkeert om een politiek debat over deze vergunning met u te voeren”, aldus de wethouder.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *