Raad mag ruim 1,5 miljoen besteden

Pijnacker-Nootdorp heeft geld genoeg voor leuke nieuwe plannen.

De gemeenteraad hoeft in november bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar en later geen rekening te houden met bezuinigingen. Plezieriger nog: de fracties krijgen bij het begin van deze nieuwe raadsperiode een potje van ruim 1,5 miljoen euro mee waarmee ze nieuw beleid kunnen ontwikkelen. Dat is namelijk het bedrag dat volgens de huidige berekeningen minimaal wordt voorzien als overschot op de begroting in de komende jaren. Volgend jaar zal het overschot zelfs nog groter zijn: 2,3 miljoen.

Dat blijkt uit de zogenaamde kadernota, die het college van B & W aan de raad heeft voorgelegd, als basis voor de begroting die in november wordt vastgesteld. In die nota staan de financiƫle kaders voor het opstellen van die begroting. En die kaders zien er dus gunstig uit.

Beleidsarm

Wethouder van Financiƫn Peter Hennevanger legt de raad een zogenaamde beleidsarme kadernota voor. Dat betekent dat het college van B & W nog geen posten heeft ingeboekt voor nieuw beleid. Na de raadsverkiezingen zijn de wensen van de gemeenteraad in grote lijnen vastgelegd in het raadsbrede akkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord wordt de komende maanden door het college verwerkt in een uitvoeringsnota, die na de zomer klaar moet zijn.

In het hoofdlijnenakkoord staan zeker plannen en wensen die voor de komende jaren geld kosten. Zo hebben de fracties hun ambities vastgelegd op het gebied van de energietransitie, zorg en wonen.

Hogere grondopbrengst

Uit de voorlopige cijfers voor de komende jaren, met tot en met 2022 dus telkens een overschot, en ook uit de jaarrekening over afgelopen jaar blijkt dat Pijnacker-Nootdorp er financieel gezien goed voor staat. Onder andere door hogere opbrengsten van grond die is uitgegeven voor woningbouw, heeft de gemeente over 2017 ruim 12 miljoen euro overgehouden. Het grootste deel daarvan gaat naar de algemene reserve.

Door de overschotten is Pijnacker-Nootdorp in staat om de komende jaren een flink deel van zijn schulden af te lossen. Ook het zogenaamde weerstandsvermogen, het potje dat moet worden aangesproken als er iets flink mis gaat, is ruim voldoende, aldus wethouder Hennevanger.

2 reacties op “Raad mag ruim 1,5 miljoen besteden”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *