Raad moet ook nog stemmen over verschillende moties

Druk overleg over een van de moties tijdens een schorsing van de vergadering van de gemeenteraad.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zal in de voortgezette vergadering volgende week maandag ook nog een definitief besluit moeten nemen over verschillende moties en een amendement, die dinsdagavond zijn ingediend tijdens de algemene beschouwingen. Enkele van die moties zijn later op de avond, na toezeggingen van de wethouders, weer ingetrokken, maar er liggen er toch nog enkele op tafel.

Drie daarvan zullen maandag zeker worden aangenomen. Een motie van PPN naar een inventarisatie van de werkdruk en de wachttijd bij de kernteams gaat het met ruime meerderheid halen. Ook een motie van de VVD over het participatiebeleid, bedoeld om het college aan te zetten tot maatregelen om de uitstroom uit de uitkeringen te bevorderen, wordt vrijwel zeker aangenomen. 

Een oproep van de VVD om de lokale lasten vanaf 2020 te verlagen, bijvoorbeeld via de hondenbelasting en de OZB, komt er ook wel door, als tenminste alle vijftien raadsleden van VVD, D66 en CDA aanwezig zijn en meestemmen.

De motie van EA om geen kosten meer te rekenen voor de invalidenparkeerkaart krijgt vermoedelijk te weinig steun. Dat zal ook wel het geval zijn bij de oproep van de PvdD om een subsidieaanvraag bij de provincie in te dienen voor verbetering van de ruiterpaden. Moties over maatregelen tegen roken door de jeugd (PPN) en over een onderzoek tegen scheefwonen (GB) lijken op voorhand vrij onzeker. De motie van Trots om alle toekomstige huizen op de locatie Stanislas 1 alleen voor de eigen inwoners te bestemmen haalt het zeker niet. 

Lees hier een samenvatting van alle algemene beschouwingen door de fractievoorzitters.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *