Raad hekelt brief van Gemeentebelangen

Hanneke van de Gevel (midden): ‘Afspraken rond raadsbrede akkoord geschonden.’

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft in meerderheid het vertrouwen opgezegd in de fractie van Gemeentebelangen rond het raadsbrede akkoord voor deze raadsperiode. De overige fracties in de raad vinden dat Gemeentebelangen zelf uit dat akkoord is gestapt door in een ingezonden brief op Telstar Online fel uit te halen over de manier waarop de gemeenteraad de laatste weken kritiek had geuit op voorstellen van (inmiddels ex-) wethouder Bernard Minderhoud.

Fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen schreef in die ingezonden brief dat het leek op ‘politiek gewin in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen’. Ze sprak ook over ‘keiharde beschadigingsacties die niet in het belang zijn van goed bestuur’. Ze suggereerde dat de kritiek op Minderhoud te maken had met het feit dat hij de enige wethouder is van een lokale partij. Ze noemde de behandeling van de wethouder bij een van de onderwerpen ook ‘ongehoord kritisch’.

Verkeerde keelgat

De ingezonden brief schoot volledig in het verkeerde keelgat bij de andere raadsfracties. Vice-voorzitter en nestor van de gemeenteraad Hanneke van de Gevel hekelde de ingezonden brief van Gemeentebelangen, omdat immers in het raadsbrede akkoord, onder de titel ‘Samen doen’, was afgesproken om eventuele problemen samen op te lossen. Er was een afspraak over een de-escalatieprocedure, waarbij van inhoudelijke geschillen geen vertrouwenskwesties zouden worden gemaakt, en waarbij bij onderlinge problemen eerst een gesprek zou worden gevoerd met de vice-voorzitter van de raad en met de burgemeester. 

Van de Gevel meldde ook dat zij na de discussie in de raad over de Sportnota een afspraak had gemaakt met fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen, omdat ze had gemerkt dat de spanning was opgelopen. Op dezelfde dag dat die afspraak tot stand kwam verscheen de ingezonden brief. En ook daarna volgde nog gedoe, omdat er wel een gesprek plaatsvond, maar daarna was er geen contact meer over de afspraken die volgens van de Gevel waren gemaakt. Zij vindt dat Gemeentebelangen zelf afstand heeft genomen van het ‘Samen doen’-akkoord.

Ook de andere fracties in de gemeenteraad keurden donderdagavond de publicatie van Gemeentebelangen af. Frank van Kuppeveld (CDA): “Wij voelen ons enorm aangevallen. Dit voelt als een mes in de rug.” Ilona Jense (VVD) vond de ingezonden brief ‘onder de gordel’. Peter Hennevanger (D66) merkte op dat zijn fractie gedurende de rest van de raadsperiode niet meer met Gemeentebelangen wil samenwerken. En ook alle andere raadsfracties hadden er geen goed woord voor over. 

‘Goede verstandhouding’

Ina Mantjes (Gemeentebelangen) merkte in eerste instantie op dat haar fractie ‘zelf over ons persbeleid gaat’, en verder liet ze merken niet veel van de kritiek van de overige fracties te begrijpen. Ze zei ook dat haar fractie nog steeds in een goede verstandhouding wil samenwerken. “Ik begrijp dat sommige fracties de ingezonden brief niet prettig hebben gevonden, maar wij zagen geen andere mogelijkheden, gezien de felheid waarmee onze wethouder werd bejegend. Ik denk niet dat we schadelijke dingen hebben gezegd in de pers: we hebben alleen toegelicht hoe wij er in zaten.”

Na afloop van de raadsvergadering merkte ze wat beduusd op dat haar fractie het gewoon niet eens was geweest met de manier waarop haar wethouder was aangepakt. “We hebben het wat ons betreft bedoeld vanuit een positieve insteek. en wat mij betreft is het nu ook uitgesproken.”

Het is duidelijk dat de andere raadsfracties daar toch anders over denken.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *