Raad wil écht geen houtstookoven

De onrust rond de houtstookoven houdt de gemeenteraad nog steeds bezig.

Het plan voor de bouw van een houtstookinstallatie in het glastuinbouwgebied van Pijnacker-Nootdorp blijft de gemoederen bezig houden. In de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad werden donderdagavond opnieuw stevige woorden gesproken over dit onderwerp. Dat gebeurde bij de behandeling van een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan voor de agrarische glastuinbouwgebieden. Daarmee wil het college de vestiging van zo’n installatie aan strenge eisen onderwerpen.

Naar aanleiding van een motie die eerder door de gemeenteraad is aangekomen wordt gewerkt aan een breed onderzoek naar de risico’s van zulke houtstookinstallaties. Dat onderzoek wordt betrokken bij de beleidsnota over de energietransitie, die volgend jaar klaar moet zijn. In de tussentijd wil het college waarborgen dat aanvragen voor nieuwe installaties niet meer zonder meer worden toegestaan, maar dat dit steeds moet worden afgewogen via een zogenaamd toetsingskader.

Gewoon verbieden

Verschillende raadsleden vroegen zich donderdagavond af of het niet beter is om nieuwe installaties gedurende het onderzoek gewoon te verbieden. Ina Mantjes (Gemeentebelangen) probeerde het college en de raad ervan te overtuigen dat dat de beste weg is en ook Jan Nederveen (Progressief) pleitte daarvoor. CDA-fractievoorzitter Janneke Verwijmeren merkte op dat de maatschappelijke onrust rond de plannen voor de installatie aan de Molenweg er ook toe moet leiden dat de bouw van nieuwe installaties ‘on hold’ moet worden gezet.

Wethouder Ilona Jense vindt dat het toetsingskader dat nu in het voorbereidingsbesluit is opgenomen, voldoende waarborgen biedt. Vastleggen dat een jaar lang geen enkele nieuwe installatie mag worden gebouwd ging haar te ver.

Hoe de raad daar uiteindelijk over denkt wordt snel duidelijk. Tijdens de besluitvormende vergadering van volgende week komen er vrijwel zeker moties of amendementen op tafel die verder gaan dan wat het college nu voor ogen heeft. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *