Raad wil weten wat jongeren willen

Het onderwerp kwam aan de orde toen de gemeenteraad in februari sprak over de impact van de coronacrisis op de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Raadslid Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) wees er bij die gelegenheid op dat vooral jongeren het moeilijk hebben in deze tijd. Zij vond dat de gemeente daar meer aandacht aan zou moeten besteden. “Kunnen we niet een jongerenraad instellen, waarin jongeren tot 18 jaar kunnen meepraten over allerlei zaken?”

Verschillende raadsleden vonden het een sympathiek idee, al zei Harald van Zielst (Trots), oud-secretaris van de jeugdraad die ooit in Pijnacker bestond, dat al eens eerder was geprobeerd om dat orgaan nieuw leven in te blazen. “Probeer het gerust: succes ermee!” Ook Cock Weerheim (CU-SGP) was bang dat het moeilijk is om jongeren in beweging te krijgen.

Van Viegen nam de uitdaging aan. Op haar initiatief is in de afgelopen tijd een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers uit alle raadsfracties, die in gesprek wil met jongeren tussen 12 en 20 jaar om te horen hoe ze tegen de gemeente aankijken en wat ze belangrijk vinden. “We beginnen met een rondetafelgesprek waarin we vooral naar jongeren gaan luisteren, om daarna te kijken of we iets kunnen met wat ze zouden willen”, zegt Carla. “Wat er precies uit komt zien we wel: ik sta daar heel open in.”

Wat kan er beter?

Dat eerste gesprek gaat plaatsvinden op dinsdag 18 mei. In twee groepen, van 12 tot 16 en van 16 tot 20 jaar, krijgen de jonge inwoners de kans om hun mening te geven over alles wat ze belangrijk vinden, waar ze zorgen over hebben of waar ze zich boos over maken. Ook willen de raadsleden weten wat de deelnemers vinden van de voorzieningen in de gemeente, wat er verbeterd kan worden en wat ze missen. Van Viegen: “Aan het begin van het gesprek maken we wel duidelijk dat er veel zaken zijn waar de gemeente niet over gaat. De coronamaatregelen bijvoorbeeld worden landelijk bepaald: daar kunnen wij niets aan veranderen.”

Carla van Viegen

Volgens het gemeenteraadslid is het belangrijk om jongeren die nog niet actief meedoen in de politiek, de kans te geven om zich uit te spreken. Meestal zijn ze zelfs helemaal niet geïnteresseerd in de politiek of ze weten er weinig van. “Maar jongeren denken vaak out of the box, dus er kunnen best goede dingen uit naar voren komen. Na het gesprek gaan we evalueren wat er uit is gekomen en of er onderwerpen zijn waar we als gemeente iets mee kunnen. De bedoeling is wat mij betreft wel om er een vervolg aan te geven, maar laten we eerst maar lijken wat er uitkomt.”

Van Viegen vindt het fijn dat haar suggestie door de hele gemeenteraad is opgepakt. Niet alleen doen alle fracties mee, maar ook wethouder Marieke van Bijnen, die jeugd en jongeren in haar portefeuille heeft, is actief bij de werkgroep betrokken.

Reacties

De eerste reacties van jongeren die willen meedoen zijn al binnen. Dat komt omdat aan het initiatief al ruchtbaarheid is gegeven via de sportraad, het jeugd- en jongerenwerk en het Stanislascollege. Ook het kerkelijk jongerenwerk is door de initiatiefnemers benaderd.

Als tegen die tijd de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, dan wordt het rondetafelgesprek gehouden in de raadszaal in het bestuurscentrum. Lukt dat nog niet, dan worden online gesprekken georganiseerd. Tot uiterlijk 15 mei kunnen jongeren die mee willen praten zich aanmelden. Dat kan door een mail te sturen naar de griffie van de gemeenteraad via dit mailadres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *