Regenboog: elke dag om 2 uur uit

Kindcentrum Regenboog krijgt elke dag gelijke schooltijden.

Kindcentrum Regenboog in Nootdorp voert in het volgende schoolseizoen het vijf gelijke dagen-model in. Dit betekent dat de kinderen elke dag dezelfde schooltijden hebben: in groep 1 tot en met 4 van half negen tot twee en in de bovenbouw van kwart over acht tot kwart voor twee. Alle kinderen blijven tussen de middag ook op school.

De ouders van kinderen die nu op het Octant Kindcentrum Regenboog zitten, hebben massaal ingestemd met het nieuwe rooster. Bijna tachtig procent van hen was voor, waarbij er ook nog sprake was van een grote stemmingsopkomst. De directie van de school en de medezeggenschapsraad vinden dat er dus voldoende draagvlak is om de nieuwe schooltijden in te voeren.

Kindcentrum

Het vijf gelijke dagen-model sluit goed aan bij de omvorming van de basisschool tot Integraal Kindcentrum. Op de locatie Sytwinde, waar de onderbouw les krijgt, is de buitenschoolse opvang van SkippyPepijn al in de school gevestigd. Na de voorjaarsvakantie gebeurt datzelfde voor de bovenbouw op de school aan de Koningin Julianastraat.

Alle kinderen gaan binnenkort een paar dagen wennen aan het nieuwe rooster, voordat na de zomervakantie de nieuwe schooltijden ingaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *