‘Rust en stilte in de Zuidpolder’

De Zuidpolder kan heel goed geschikt worden gemaakt voor weidevogels, maar rust en stilte in het gebied zijn dan nodig, stelt het Milieuplatform.

Het Milieuplatform van Pijnacker-Nootdorp is blij met de plannen om weidevogels ruim baan te geven in de Zuidpolder van Pijnacker. De gemeente, de provincie, het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer onderzoeken momenteel wat daar voor nodig is. Het platform heeft wel een dringend advies: zorg voor rust en stilte in het gebied. Dat is voor de weidevogels het meest belangrijk.

Het Milieuplatform, een adviesorgaan onder leiding van onafhankelijk voorzitter Paul Clabbers, dringt er in zijn advies op aan om door de Zuidpolder geen fietspaden aan te leggen. Ook wandelpaden zorgen voor een verstoring van de weidevogels. Een beperkt aantal paden kan wel, als die tenminste tijdens het broedseizoen worden afgesloten.

Ruilverkaveling

In het advies wordt verder aangegeven dat het gebied dat voor weidevogels beschikbaar is, zo groot mogelijk moet zijn. Dat betekent dat er ruilverkaveling nodig is om versnipperde landbouwgebieden bij elkaar te voegen. Dat kan de boeren in het gebied kansen bieden om optimaler te werken en ook wordt het dan mogelijk om het waterpeil in het weidevogelgebied te verhogen, wat voor de vogels weer gunstig is.

Windmolens of velden met zonnepanelen gaan niet samen met de doelstelling om het gebied aantrekkelijk te maken voor weidevogels, zegt het Milieuplatform. Ook moeten er geen bossen of bomenrijen worden aangeplant.

Lichthinder

De rust voor de weidevogels zou ook niet mogen worden verstoord door invloeden vanuit aangrenzende gebieden. Daarom moet aandacht worden besteed aan lichthinder door de landbouw en door verkeer op wegen rond de Zuidpolder. Ook geluidhinder en waterkwaliteit moeten aandacht krijgen, vindt het Milieuplatform.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *