RW kan over vier jaar niet meer bouwen

In de komende jaren kan Rondom Wonen nog enkele honderden sociale huurwoningen bijbouwen, maar daarna is de koek op.

Woningcorporatie Rondom Wonen heeft in een brandbrief aan de gemeenteraad en het college van B & W laten weten dat het over een paar jaar niet meer in staat is om nieuwe woningen te bouwen en om te investeren in de verduurzaming van het bestaande woningbestand. Dat zal grote consequenties hebben voor het sociale woningbouwprogramma dat Pijnacker-Nootdorp in de komende jaren wil realiseren. Juist aan sociale huurwoningen is grote behoefte.

Rondom Wonen is in staat om in de komende paar jaar nog vierhonderd sociale huurwoningen aan zijn woningbestand toe te voegen, maar daarna is de koek op. Dat komt door de hoge verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting die de corporatie moet afdragen. Dit jaar betaalt Rondom Wonen ongeveer twee miljoen euro aan verhuurdersbelasting en geen vennootschapsbelasting. Over vijf jaar zal RW ruim drie miljoen kwijt zijn aan de verhuurdersbelasting en nog eens twee miljoen aan vennootschapsbelasting.

Vooral de verhuurdersbelasting zorgt ervoor dat steeds meer corporaties in de problemen komen. In de regio’s Haaglanden en Rotterdam is de situatie nog ernstiger dan elders in het land, en dat geldt dus ook voor Rondom Wonen.

Woningen verkopen

In de komende jaren heeft de corporatie nog een positieve kasstroom. Dat geld wordt, aangevuld met leningen en met de opbrengst van de verkoop van honderd bestaande woningen, gebruikt om te investeren in vijfhonderd nieuwbouwwoningen. Met aftrek van de te verkopen huizen, vooral aan starters, kan Rondom Wonen per saldo dus nog vierhonderd huurwoningen aan het bestand toevoegen. “Daarna zal de lastendruk voor Rondom Wonen zo fors oplopen dat wij geen mogelijkheden meer hebben om nog te investeren in nieuwbouw en verduurzaming”, schrijft directeur-bestuurder Lucas de Jong.

De corporatie heeft samen met huurdersvereniging Argos laten onderzoeken hoe het zit met de woonlasten van de huurders. Daaruit blijkt dat ruim één op de tien huurders van Rondom Wonen eigenlijk al een huur betaalt die gezien het inkomen erg hoog is. Ook blijkt uit dit onderzoek dat de huren van Rondom Wonen gemiddeld hoger zijn dan die van sociale huurwoningen van andere corporaties in Haaglanden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *