‘s-Gravenhout nijdig over energieplan

‘s-Gravenhout in Nootdorp is de eerste buurt waarvoor de gemeente een wijkactieplan voor de energietransitie wil maken.

De wijkvereniging Het Bos van ’s-Gravenhout uit Nootdorp is er teleurgesteld over dat de gemeente de bewoners niet heeft betrokken bij het opstellen van het Participatieplan Energietransitie. B & W willen juist in hun wijk beginnen, maar daar is de vereniging helemaal niet over geïnformeerd. De bewoners vinden dat een ‘valse start’.

Het college van B & W wil bewoners nauw betrekken bij de energietransitie, door samen met hen te kijken welke maatregelen er per buurt mogelijk zijn. Daarvoor zouden buurtallianties moeten worden gevormd, waarin naast bewoners ook andere betrokkenen deelnemen. In elke buurt zoekt de gemeente verder buurtambassadeurs, inwoners die als aanspreekpunt en aanjager voor de buurt willen optreden.

Binnenkort begint een campagne die erop is gericht om buurten in beweging te krijgen. In het Participatieplan stelt het college voor om te beginnen bij ‘s-Gravenhout: een buurt met ongeveer 600 woningen. Volgens de gemeente zijn hier naar verwachting individuele oplossingen per woning nodig om energieneutraal te worden.

Niet geïnformeerd

Het bestuur van de wijkvereniging is er verbaasd over dat ze niet over dat plan over zijn geïnformeerd. “Het getuigt niet van serieus beoogde participatie als de wijk waar het plan zou moeten gaan beginnen niet vanaf het begin bij het plan wordt betrokken”, schrijft de vereniging aan het college en de gemeenteraad.

“Het is bepaald merkwaardig dat er in het kader van de stakeholderanalyse gesproken is met bewonersverenigingen Delfgauw en Koningshof. Het had toch voor de hand gelegen om de bewonersvereniging uit ’s-Gravenhout daarin te betrekken. Nu is het beeld ontstaan van ‘over u en zonder u’.”

Uit de planning die in het Participatieplan is opgenomen, blijkt dat de gemeente vanaf volgende maand wil beginnen met de kick-off campagne en met de roadshow die voor de energietransitie wordt voorbereid. Vanaf december wordt dan gewerkt aan de wijkactieplannen. Ook daarbij plaatst ‘s-Gravenhout kanttekeningen, omdat niet duidelijk wordt wie er aan deze plannen zullen werken. “Het huidige plan wordt door ons vooralsnog niet als uitnodiging ervaren”, aldus het bestuur van de bewonersorganisatie.

Het Participatieplan wordt nog deze maand in de gemeenteraad besproken.

Een opmerking bij " ‘s-Gravenhout nijdig over energieplan"
  1. Ik kan me de reactie van de wijkvereniging goed voorstellen. Ik zal dat met mijn pet als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de VVD in de discussie met het college van Burgemeester en wethouders meenemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *