Samen baggeren is beter

Elk jaar voert het Hoogheemraadschap zo’n 100.000 kubieke meter bagger af.

Het gaat altijd maar door: het baggeren van sloten en vaarten, om de watergangen op de gewenste diepte te houden. Het Hoogheemraadschap van Delfland komt bij elke sloot eens in de acht jaar langs om de laag met modder, plantenresten en zwerfvuil die zich steeds weer op de bodem vormt te verwijderen. Ook de gemeente doet dat; zij is ook verantwoordelijk voor een aantal sloten en vaarten. Dan kun je maar beter samenwerken, vindt wethouder Jaap van Staalduine van Pijnacker-Nootdorp. Dat is efficiënter en geeft voor omwonenden minder overlast.

Dat is dan ook de reden waarom Van Staalduine en hoogheemraad Antoinette Jans van Delfland vrijdagmorgen een overeenkomst tekenden om voortaan samen de voorbereidingen te doen voor de baggerwerkzaamheden. 

Meer regenwater

De samenwerkingsovereenkomst past bij de aandacht die het gemeentebestuur al geruime tijd heeft voor het waterbeheer. Dat is ook nodig vanwege met de grotere hoeveelheid neerslag die in de komende jaren wordt verwacht door de klimaatverandering. Hierdoor is het noodzakelijk dat meer regenwater kan worden vastgehouden en afgevoerd. Sloten en vaarten die door bagger te ondiep worden, kunnen minder water afvoeren.

Het Hoogheemraadschap is in het huidige baggerseizoen, dat per 1 april afloopt, vooral actief geweest in Oude Leede, in de hoek tussen de Oude Leedeweg en de Zuideindseweg. Dit zogenaamde baggervak was in 2017/2018 aan de beurt. Het Hoogheemraadschap werkt telkens in acht jaar tijd 250 van zulke baggervakken af in het gebied dat onder Delfland valt. Elk jaar wordt gemiddeld 100.000 kubieke meter bagger afgevoerd.

Hoogheemraad Antoinette Jans en wethouder Jaap van Staalduine tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *