‘Samen’ leek motto van provinciedebat

Berend Potjer (GroenLinks) kreeg uiteindelijk een ‘compliment’ van de jury. Links Arjan Witte (ChristenUnie).

Het provinciedebat in de bibliotheek in Pijnacker, waarin zeven kandidaten voor Provinciale Staten maandagavond met elkaar discussieerden over stellingen uit de Stemwijzer, heeft geen duidelijke winnaar opgeleverd. Wel viel op dat de deelnemers uit de discussie het met elkaar eens leken te zijn over het feit dat het provinciebeleid ‘samen’ moet worden uitgevoerd. Dat woord viel althans het meest in de onderlinge debatten in twee- en drietallen.

De zes stellingen die door de organisatoren van de discussieavond waren bedacht leverden over het algemeen niet zoveel vuurwerk op. De debaters waren op basis van de Stemwijzer tegenover elkaar gezet, maar verschillende keren bleek dat de onderlinge standpunten minder zwart-wit waren dan het ‘eens’ en ‘oneens’ uit de Stemwijzer zou doen vermoeden.

Compliment

Uiteindelijk kwam de jury onder leiding van oud PvdA-Kamerlid en minister van Sociale Zaken Klaas de Vries tot de conclusie dat niemand er al debatterend echt uitsprong, en daarom bleef het bij het uitdelen van een ‘compliment’ aan Berend Potjer (GroenLinks).

Of het debat zoveel duidelijkheid heeft opgeleverd dat er kiezers zijn overtuigd om op een bepaalde kandidaat te stemmen, dat valt te betwijfelen. Er waren aardig wat toehoorders in de bibliotheek, maar het merendeel daarvan behoorde tot de achterban van de deelnemende partijen. Die wisten van tevoren al op wie ze gaan stemmen op 20 maart.

De deelnemers aan het debat: van links naar rechts Laurine Bonnewits (VVD), Monique de Veld (CSA), Berend Potjer (GroenLinks), Jeroen Heuvelink (D66), Arjan Witte (ChristenUnie), Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) en Anne Koning (PvdA).
Aardig wat publiek bij het debat, maar vooral afkomstig uit de achterban van de deelnemende partijen.
Monique de Veld (CDA) ondervraagd door gespreksleider Gert-Jan Jense.
Carla van Viegen (PvdD) maakt gebruik van de mogelijkheid om als ‘VAR’ in te grijpen in een van de onderlinge debatten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *