Samenwerking

Pijnacker-Nootdorp Actueel vormt als lokale omroep geen eiland in het medialandschap in stad en regio. We zoeken nadrukkelijk samenwerking met andere media in de omgeving. Met name wil het nieuwsplatform intensief samenwerken met de lokale kranten Telstar en Eendracht.

De plezierige contacten die met de uitgeverij en met de redactie van deze lokale kranten op gang zijn gekomen, hebben als inzet om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring en om elkaar op die manier te versterken. Een van de mogelijkheden die in de komende maanden verder worden verkend is een vorm van samenwerking op een gezamenlijk tv-kanaal, dat via SKP en mogelijk ook via andere kabelaanbieders te zien zal zijn.

Daarnaast zal Pijnacker-Nootdorp als mediapartner van Omroep West onderwerpen en content uitwisselen als die zowel voor de inwoners van de eigen gemeente als voor mensen in het werkgebied van Omroep West interessant zijn.

Een andere mogelijke samenwerkingspartner is RTV Lansingerland, de lokale omroep in onze zustergemeente in het Oostland. Het ligt voor de hand om onderwerpen uit te wisselen die betrekking hebben op beide gemeenten. Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland hebben immers veel gemeenschappelijke belangen, zoals de glastuinbouw en de groengebieden.

Sportsignaal

Op het gebied van de lokale en regiosport maken we de aansluiting met Sportsignaal, het kanaal waarop Den Haag FM, Midvliet, Haagse Topsport en het Haags Amateurvoetbal samenwerken. Hierdoor wordt de sportverslaggeving in de regio in het weekend op de radio hoorbaar gemaakt, vanzelfsprekend met veel aandacht voor de verrichtingen van de sportverenigingen in Pijnacker-Nootdorp.