SBJ vriendelijk voor mantelzorgers

De aandacht voor personeelsleden die ook mantelzorg verlenen is erg belangrijk.

De organisaties Bibliotheek Oostland, SWOP en Jeugd- en Jongerenwerk, die samen opereren onder de naam SBJ Samen Sterk, hebben de erkenning  ‘mantelzorgvriendelijk werken’ gekregen.  Die erkenning kan worden aangevraagd door bedrijven en instellingen die voldoende aandacht hebben voor werknemers, die naast hun werk ook zorgtaken als mantelzorger uitvoeren.

De erkenning wordt verleend door Werk&Mantelzorg, een organisatie die zich richt op het verbeteren van de positie van mantelzorgers binnen bedrijven en instellingen. Daarbij gaat het onder andere om aandacht voor de mantelzorgtaken die naast het werk worden gedaan en over de mogelijkheden die werkgevers daarbij kunnen bieden binnen de wettelijke verlofregelingen.

Drijvende kracht voor de mantelzorgers onder het personeel van de bibliotheek, SWOP en het Jeugd- en jongerenwerk was Francis Bennis, die vanuit het Bureau Mantelzorg van de SWOP al jaren veel werk verricht om mantelzorgers in Pijnacker-Nootdorp te ondersteunen. Met dit project maakte ze zich dus sterk voor de positie van de mantelzorgers binnen de eigen organisaties. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *