Schoolbesturen willen ‘beweegbox’ in Ackerswoude

De beweegbox, de gymzaal van de toekomst die volgens de schoolbesturen bij het IKC in Ackerswoude zou moeten komen.

Moet er bij het Integraal Kindcentrum (de combinatie van basisonderwijs, kinderdagverblijf, peuteropvang en naschoolse opvang) in de Pijnackerse wijk Ackerswoude ook een gymzaal komen? Of kan het bewegingsonderwijs in de bestaande gymzalen in het dorp worden gegeven? Die vraag moet de gemeenteraad deze maand beantwoorden. Donderdag proberen de fracties daarover hun oordeel te vormen en volgende week nemen ze er een besluit over. De betrokken schoolbesturen weten het wel: er moet zeker een gymzaal komen, in de vorm van een zogenaamde ‘beweegbox’.

Als wordt gekeken naar de huidige capaciteit van het bewegingsonderwijs, dan is een gymzaal bij het IKC in Ackerswoude niet per se nodig, heeft het college van B & W laten berekenen. Op dit moment zijn er nog voldoende mogelijkheden voor gymles bij andere scholen in de buurt. Maar in de toekomst is het zeker mogelijk dat er behoefte is aan méér uren voor bewegingsonderwijs. De nieuwe woonwijken De Scheg en Tuindershof worden in de komende jaren gebouwd en dat betekent opnieuw uitbreiding van het aantal inwoners en dus schoolgaande kinderen.

Twee voorstellen

B & W hebben de gemeenteraad daarom twee voorstellen gedaan voor de eisen die aan dat IKC worden gesteld: een variant zonder en een mét gymzaal. Het college heeft de raad laten weten daar zelf geen keuze in te maken: het college legt beide varianten ‘neutraal’ aan de gemeenteraad voor. Dat is een bijzondere situatie: zo vaak komt dat niet voor.

De betrokken schoolbesturen, Scholengroep Holland en de stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker, zijn er helder over: er moet wel degelijk een gymzaal bij het nieuwe scholencomplex komen, ook al maakt dat de bouw flink duurder. Er is een realistische verwachting dat de beschikbare gymnastiekaccommodaties in de toekomst niet voldoende zullen zijn. Daarnaast wordt het IKC in Ackerswoude het centrale punt in de wijk voor opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Bij deze ambitie hoort onlosmakelijk dat deze kinderen daar ter plekke bewegingsonderwijs en bewegingsmogelijkheden moeten worden geboden, schrijven de besturen in een brief aan de gemeenteraad.

Interactief

De schoolbesturen willen niet zomaar een gymzaal bij het IKC, maar een moderne, interactieve ruimte volgens het concept van de zogenaamde beweegbox. Deze gymzaal-van-de-toekomst heeft een vierkante vloer van 16 x 16 meter die in vier kwadranten wordt verdeeld, waardoor ruimte is voor kleinere groepen om allerlei vormen van sport en bewegen uit te oefenen. Ook wordt de gymzaal compleet opgeleverd met een uitdagend beweeg- en freerunparcours, een klimwand, een judovloer en diverse verplaatsbare toestellen en matten.

Het concept van zo’n moderne gymzaal werd vorig jaar gelanceerd door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Inmiddels heeft ook de Nederlandse Basketball Bond zich bij het initiatief aangesloten. Eind september is in Amstelveen de bouw begonnen van de eerste gymzaal die volgens dit principe wordt uitgevoerd. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *