Schoner water rond glastuinbouw

Het Hoogheemraadschap controleert of de glastuinbouw zich houdt aan het lozingsverbod.

De chemische waterkwaliteit in sloten, vaarten, meren en plassen in de glastuinbouwgebieden is in het afgelopen jaar duidelijk verbeterd. Uit metingen blijkt dat er in 2017 aanzienlijk lagere concentraties stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater voorkomen. Vooral in de gebieden waar gerichte controles bij glastuinbouwbedrijven zijn uitgevoerd, is het water schoner geworden.

De cijfers over het afgelopen jaar werden maandag gepresenteerd door het Hoogheemraadschap van Delfland. De verwachtingen voor 2017 waren gespannen. Waar eerder het water jaar op jaar steeds iets schoner werd, bleven de resultaten in 2016 uit. Bovendien stopte Delfland in 2017 met het doorspoelen van het watersysteem in afwachting van resultaten van de aanpak bij de bron, via de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Dat blijkt dus goede resultaten te hebben opgeleverd.

Delfgauw en Nootdorp

Onlangs werd al bekend dat het Hoogheemraadschap dit jaar vooral in de Noordpolder van Delfgauw en de polder van Nootdorp controles gaat uitvoeren bij glastuinbouwbedrijven. Als wordt geconstateerd dat er lozing van afvalstoffen op het oppervlaktewater plaatsvindt, dan wordt samen met de ondernemers bekeken hoe dit kan worden voorkomen. Pas als een bedrijf niet meewerkt worden er sancties opgelegd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *